Snart olagligt att slänga­ förpackat avfall

Förpackningar som återvinns

Bild: Avfall Sverige

Från årsskiftet 2023/2024 måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs, efter nya ändringar i Avfallsförordningen.

Ändringar i Avfallsförordningen innebär att alla avfallslämnare måste öppna eventuella förpackningar vid källan och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedlet ska det läggas bland matavfallet.

Förutom att öka materialåtervinningen, förväntas det nya kravet öka incitamenten att minska avfallsmängderna i hela livsmedelskedjan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023