Positiva resultat av "Töm säcken"

kvinnlig personal på återvinningscentralen tillsammans med kund, håller i stor säck och tittar i kameran, båda ler.

Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Fråga gärna Louise eller någon av hennes kollegor på återvinningscentralen. De finns där för att hjälpa dig!

Sedan april har vi uppmanat dig att tömma säcken när du besöker våra återvinningscentraler. Redan nu ser vi positiva resultat i form av bättre sortering och mer till återvinning.

Avfallsmängderna som går till förbränning minskar både på Bollnäs och Edsbyns återvinningscentraler. Jämför vi mängderna som slängdes som ”brännbart avfall” under perioden maj-augusti 2021 med samma period i år så ser vi en klar förbättring. Från 1114 ton i fjol till 813 ton i år – det vill säga 301 ton mindre brännbart avfall på bara fyra månader! Fördelat på antalet besökare så är det en minskning med ca 9 kg/person. Bra jobbat!

Den här förändringen är positiv både för miljön och plånboken, eftersom avfallsförbränningen bekostas av dig och övriga kommuninnevånare via avfallstaxan.

Samtidigt som mängderna brännbart avfall minskat ser vi att textilinsamlingen till Human Bridge ökat med nio ton i våra kommuner, från 35 ton under januari-juni 2021 till 43 ton under samma period i år.

Att elda avfall är dyrt

Förra året kostade avfallsförbränningen drygt 6 miljoner kronor för hushållen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Just nu kostar det 816 kr/ton att bränna avfall, och det kommer att bli ännu dyrare. Så genom att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall hjälper du till att hålla avfallstaxan nere.

en bild på en överkryssad säck

Sortera, återbruka och återvinn

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och återvinna avfall. Du hjälper bl.a. till att hålla nere avfallstaxan eftersom det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 november 2022