Töm förpackningarna innan återvinning

Förpackningar som återvinns

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs, efter nya ändringar i Avfallsförordningen.

Ändringarna i Avfallsförordningen innebär att alla avfallslämnare måste öppna eventuella förpackningar och lämna TOMMA förpackningar till förpackningsinsamlingen. Innehåller förpackningen ett livsmedel ska detta läggas bland matavfallet.

Förutom att öka materialåtervinningen, förväntas det nya kravet öka incitamenten att minska avfallsmängderna i hela livsmedelskedjan.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2023