Ny plats för återvinningsstation i Arbrå

Pojke sorterar förpackningar vid återvinningsstation

Den 23 november slås återvinningsstationerna på Urmakagatan och Storgatan i Arbrå ihop och flyttas till ny plats.

De båda stationerna får en ny plats på Storgatan, i korsningen Storgatan/Smedgatan. FTI (Förpackningsinsamlingen) hoppas att den nya, utökade, stationen ska fungera bättre ur trafikhänseende samt öka tillgängligheten för alla återvinnare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2023