BORAB söker auktorisationsparter för hämtning av förpackningar i flerfamiljshus

Återvinningsstation förpackningar

BORAB tillämpar auktorisation för insamling och transport till avlämning av förpacknings- och tidningar från privathushåll i flerfamiljshus genom så kallad fastighetsnära insamling.

För att en entreprenör skall kunna godkännas för denna typ av insamling inom Bollnäs och Ovanåkers geografiska område måste ett auktorisationsavtal slutas mellan entreprenör och BORAB.

Förutsättningar och krav för uppfyllnad av auktorisationsvillkor finns angivna i länken nedan, samt ansökningsformulär.

För att få utföra insamling av förpackningar och tidningar måste ansökan vara BORAB tillhanda senast den 14:e december 2023.

Auktorisationsvillkor och ansökningsformulär här:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 november 2023