Edsbyns återvinnings­central

Mottagningsavgifter 2024.

Pris per ton om inte annat anges.

Vara

Pris exkl. moms

Aerosoler

15 263 kr

Brandsläckare

275 kr/st

Brännbart grovavfall

226 kr/m3

Byggavfall osorterat

442 kr/m3

Engångsgas

20 111 kr

Ej brännbart grovavfall

442 kr/m3

Fogskum

31 136kr

Färgburkar

5 500 kr

Glykol

7 326 kr

Impregnerat trä

3 743 kr

Kyldiskar

1 282 kr/st

Lösningsmedel

6 716 kr

Mat- och frityrfett (liter)

10 kr

Oljefilter

6 716 kr

Rengöringsmedel

6 105 kr

Småkemikalier

42 125 kr

Spillolja (fat)

392 kr

Spillolja (liter)

6 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll