Edsbyns återvinnings­central

Mottagningsavgifter 2023.

Pris per ton om inte annat anges.

Vara

Pris exkl. moms

Aerosoler

13 875 kr

Brandsläckare

250 kr/st

Brännbart grovavfall

176 kr/m3

Byggavfall osorterat

236 kr/m3

Engångsgas

18 274 kr

Ej brännbart grovavfall

236 kr/m3

Fogskum

28 305 kr

Färgburkar

4 995 kr

Glykol

3 708 kr

Impregnerat trä

3 558 kr

Kyldiskar

1 219 kr/st

Lösningsmedel

6 105 kr

Mat- och frityrfett (liter)

10 kr

Oljefilter

6 105 kr

Rengöringsmedel

5 550 kr

Småkemikalier

38 295 kr

Spillolja (fat)

373 kr

Spillolja (liter)

6 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll