Man står bredvid ett sopkärl

Abonnemangs­former

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall och det är endast vi på BORAB som hämtar detta i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Hos oss på BORAB kan du teckna abonnemang för hämtning av mat- och restavfall. Vi kan även hämta tidningar och annat papper. Förpackningar kan hämtas av privata aktörer på marknaden.

Källsorterat

Abonnemanget Källsorterat innebär att ditt företag har två varianter av kärl - ett eller flera bruna kärl för matavfall och ett eller flera gröna kärl för restavfall.

Matavfallet återvinns och blir till biogas för bussar och biogödsel till åkermark. Restavfallet eldas upp av Bollnäs Energi och blir till fjärrvärme och el.

Vid årsskiftet 2023/2024 blir det obligatoriskt för alla svenska verksamheter och hushåll att samla in sitt matavfall.

Osorterat

Abonnemanget Osorterat finns kvar fram till årsskiftet 2023/2024 och innebär att ditt företag inte sorterar ut matavfallet utan lägger det tillsammans med det brännbara avfallet. Då kommunens avfallstaxa är miljöstyrande är detta abonnemang dyrare än abonnemanget "Källsorterat".

Se kostnader för abonnemangen i taxedokumentet på sidan Avgifter.

  • Det finns möjlighet att välja mellan olika storlekar på sopkärlen så att det passar just er verksamhet. Det gröna kärlet för restavfall finns i storlekarna 140, 240, 370, 500 och 750 liter.
  • Det bruna matavfallskärlet finns i storleken 140 liter.
  • Vi hämtar även papper samt förpackningar av glas och metall. Dessa kärl finns i storlekarna 140, 240 och 370 liter.
sex avfallskärl i olika storlekar på rad

Det finns möjlighet att välja mellan olika tömningsintervaller. Tömning ska ske minst varannan vecka. Kontakta kundtjänst för mer information om med vilken intervall vi kan hämta avfallet. Se kontaktuppgifter nedan.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för avfallsabonnemanget. Om du själv äger din fastighet ska du alltså ha ett abonnemang. Om du är hyresgäst är det din hyresvärd som ansvarar för abonnemanget och får faktura.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att informera dina hyresgäster om hur avfallet ska hanteras och sorteras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll