Anmälan om ny kund/ägarbyte

Nedan kan både säljare och köpare fylla i formulär och skicka in till oss för att göra en överlåtelse av abonnemanget.

Säljaren ansvarar för att skicka in information till BORAB i god tid innan ägarbyte.


Avser: * (obligatorisk)
Avser:
Datum för ägarbyte * (obligatorisk)
Datum för ägarbyte
Personuppgifter
Skriv din utdelningsadress under Adress så vi kan skicka bekräftelse till rätt adress.
Bekräftelse från BORAB
Vi återkommer till dig i samband med datum för ägarbyte.
Information om behandling av personuppgifter
BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan. Laglig grund för hantering av dina personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt Miljöbalken kap. 15. Personuppgifter i anmälan gallras vid förändring eller enligt arkivlagen. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde när det krävs för att fullfölja våra förpliktelser, till exempel för att sluta tömma vid en fastighet då det gemensamma kärlet står på vid annan fastighet eller vid uppehåll av tömning. Informationen i e-postformuläret sparas i loggar hos webbpubliceringsvertyget Sitevision i 6 månader med möjlighet till felsökning. Efter denna tid raderas loggarna i sin helhet. BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att kontakta personuppgiftsansvarig; frida.loberg@borab.se eller dataskyddsombud; dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Läs mer på borab.se/gdpr.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Utdrag ur Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar
10 § Fastighetsinnehavare till fastighet där avfall under kommunalt ansvar normalt uppkommer, ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till BORAB.

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar i Bollnäs kommun Pdf, 311.5 kB.

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar i Ovanåkers kommun Pdf, 9.7 MB.

Gäller fastigheten


Datum för ägarbyte * (obligatorisk)
Datum för ägarbyte
Personuppgifter
Skriv din utdelningsadress under Adress så vi kan skicka bekräftelse till rätt adress.
Avser: * (obligatorisk)
Avser:
För fritidshus, ange hämtningsperiod
För fritidshus, ange hämtningsperiod


Information om abonnemang
Sorterat
Jag kommer att sortera allt matavfall i det bruna kärlet. Fastigheten har två kärl, ett för matavfall och ett för restavfall. Allt matavfall ska sorteras enligt anvisningar och läggas i det bruna kärlet. BORAB kan komma att göra kvalitetskontroll för att säkerställa en hög renhetsgrad på mat- och restavfall.
Hemkompost
Jag kommer att kompostera allt matavfall. Ett delegeringsbeslut krävs från kommunen där fastigheten är belagd. Möjlighet finns att reducera hämtning till 4 gånger/år av restavfall. Anmäl till BORABs kundtjänst. Om det finns ett brunt kärl på fastigheten kommer BORAB att hämta in det.
Osorterat
Jag kommer inte att sortera ut mitt matavfall. Restavfall och matavfall läggs i samma påse.
Välj abonnemang * (obligatorisk)
Välj abonnemangLäs informationen ovan om varje abonnemangstyp.
Jag vill ha följande kärlstorlek * (obligatorisk)
Jag vill ha följande kärlstorlek


* = gäller ej fritidshus
Brunt kärl finns:
Brunt kärl finns:


Trädgårdsabonnemang
Trädgårdsabonnemang

Ett 370 liters-kärl med hämtning varannan vecka under maj-oktober. Exempel på trädgårdsavfall: Löv, kvistar, grenar, gräs, blommor, växter och fallfrukt.
Bekräftelse från BORAB
Vi återkommer till dig i samband med datum för ägarbyte.
Information om behandling av personuppgifter
BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan. Laglig grund för hantering av dina personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt Miljöbalken kap. 15. Personuppgifter i anmälan gallras vid förändring eller enligt arkivlagen. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde när det krävs för att fullfölja våra förpliktelser, till exempel som att börja tömma vid en fastighet som tidigare inte haft tömning. Informationen i e-postformuläret sparas i loggar hos webbpubliceringsvertyget Sitevision i 6 månader med möjlighet till felsökning. Efter denna tid raderas loggarna i sin helhet. BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att kontakta personuppgiftsansvarig; frida.loberg@borab.se eller dataskyddsombud; dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Läs mer på borab.se/gdpr.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande