Anmälan om uppehåll

Sophämtning

Utdrag ur Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar
29 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst
fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Meddelande ska ha inkommit
senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus. Uppehåll gäller i max ett år och en period.

Slamtömning

Utdrag ur Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar
30 §
Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av ett år.
Begära ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Innan uppehåll träder ikraft ska tömning av
slamavskiljare ske. Uppehåll gäller i max ett år och en period.

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar i Bollnäs kommun Pdf, 311.5 kB.

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar i Ovanåkers kommun Pdf, 9.7 MB.

Anmälan om uppehåll
Anmälan om uppehållFrån och med: * (obligatorisk)
Från och med:
Till och med: * (obligatorisk)
Till och med:

Bekräftelse från BORAB
Vi återkommer till dig inom cirka två veckor.
Information om behandling av personuppgifter
BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt renhållningsabonnemang. Laglig grund för hantering av dina personuppgifter är Avtal. Personuppgifter gallras vid förändring eller enligt arkivlagen. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde när det krävs för att fullfölja våra förpliktelser. Informationen i e-postformuläret sparas i loggar hos webbpubliceringsvertyget Sitevision i 6 månader med möjlighet till felsökning. Efter denna tid raderas loggarna i sin helhet. BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att kontakta personuppgiftsansvarig; info@borab.se eller Dataskyddsombud; dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Läs mer på www.borab.se/gdpr.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande