Porträtt Jonas Halonen

Dina matrester blir en naturlig del i Jonas lantbruk

Det matavfall du slänger i bruna påsen hamnar efter en rötningsprocess på Jonas Halonens åkrar i Österfärnebo. Han är en av de bönder som stöttar naturens kretslopp genom att använda biogödsel på sina åkrar.

Namn: Jonas Halonen
Antal nötdjur: 500 köttdjur, 240 mjölkkor + 250 blivande mjölkkor.
Driver: Torsåker gård i Österfärnebo samt ytterli­gare två gårdar i området.
Så mycket mark gödslas: Runt 600 hektar (motsva­rande 1200 fotbollsplaner).

Du var först med att börja använda biogödsel i Gävleborg år 2018. Vad fick dig att ta det beslutet?
- Jag ville få ner kostnaden för att gödsla åkrarna. Konstgödsel var dyrt och sedan dess har priset stigit ännu mer, från tre till elva kronor per kilo. Det gör att biogödsel borde vara än mer intressant även för andra bönder nu. För oss är det en fördel att vi kan hämta det själva på Ekogas anlägg-ning i Forsbacka. Sedan är det såklart bra med kretsloppet som skapas när matavfallet blir näringsrik jord och att biogödsel inte bidrar till övergödningen av våra sjöar.

Hur mycket gödsel använder du varje år?
- Jag köper 7000-8000 kubikmeter bio gödsel från Ekogas i Forsbacka. Det motsvarar tre fyllda simbassänger på 50x25 meter. Utöver det använder jag ungefär 8000 kubikmeter egen kogödsel.

Händer det att du ser förorenat gödsel i form av skräp på åkrarna?
- Nej det har jag inte varit med om. Ekogas som levererar biogödslet
analyserar det innan det är färdigt och kan därför garantera renheten. Däremot skulle det vara intressant för mig att köra ut även det fasta bio­gödslet från Ekogas, men det innehåller för mycket plast*. Det är synd – även det fasta gödslet innehåller bra näringsämnen.

Vilken är din uppmaning till alla som inte sorterar ut matavfall idag?
­- Jag har ingen direkt uppmaning, men de ska i alla fall veta att deras matres­ter kommer till användning och att utsorteringen av matavfall gynnar oss bönder som använder biogödsel.

*Plasten kommer från felaktigt sorterat matavfall och gör att cirka 4000 ton närings­rik mull måste tas åt sidan varje år hos Gästrike Ekogas. Det finns i nuläget inget effektivt sätt att ta bort plasten.


Mer läsning