avfallskärl på rad

Fastighetsnära insamling, FNI

Från och med 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara införd för alla hushåll i hela landet. Producenterna av förpackningarna kommer fortsätta ansvara för materialåtervinningen och för systemets kostnader.

Syftet med förändringen är att höja insamlingsnivåerna genom den ökade tillgängligheten, och därmed se till att mer material återvinns och att materialet cirkuleras till nya förpackningar och produkter.

Noggrann utredning för att hitta bästa lösningen

Vi på BORAB lägger nu ner mycket tid på att utvärdera olika typer av system och möjligheter för insamling av hushållens förpackningar tillsammans med övriga hälsingekommuner. Målet är att införa ett så flexibelt och effektivt insamlingssystem som möjligt, som passar kundernas behov allra bäst över tid. Två viktiga delar i denna beslutsprocess är ekonomi och service. Då måste många system och potentiella lösningar vägas in innan beslut fattas.

Vi planerar att lägga fram ett förslag på bästa möjliga insamlingslösningar så att alla hushåll ska ha FNI senast 2027, enligt bestämmelserna i förordningen. När införandet kan starta är avhängt på beslutsgången i våra kommuner.

FNI i de kommunala bostadsbolagen redan på plats

BORAB har redan fastighetsnära utsortering i samtliga kommunala bostadsbolag. Det innebär att en stor del av hushållen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner redan har systemet infört.

sopkärl på rad