ihoptryckta mjökförpackningar i appkasse

Platta till och vik ihop

Tips på hur du hanterar dina förpackningar:

1. Töm
Töm förpackningarna och se till att det inte finns några matrester kvar. De
behöver inte vara rengjorda, men att skölja ur dem hjälper mot lukten som kan komma innan du åker iväg till förpackningsstationen med dem.

2. Separera
Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. Består en förpackning av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt
dominerande materialet.

3. Platta till och vik
Genom att platta till, vika och packa mindre förpackningar i större så får du bättre plats hemma och det blir inte lika fullt i behållarna på förpackningsstationen. Bra för alla!

Plats under diskbänken

Det är bra om du har plats för tre behållare under diskbänken, en för matavfall, en för restavfall och en för förpackningar. Lägger du alla förpackningar i samma behållare kan du ta med behållaren och sortera förpackningarna vid närmaste förpackningsstation (f.d. återvinningsstation).

förvaring av förpackningar under diskbänken
papperskassar med förpackningar i garderob

Utrymme över i garderoben?

Har du utrymme över i garderoben, städskrubben eller i ett förråd? Där kan du använda backar, behållare eller kassar för ditt förpackningsmaterial. Tidningar och returpapper kan du samla i en papperskasse. Besök förpackningsstationen (f.d. återvinningsstationen) ofta så sparar du plats hemma.

Relaterat innehåll