gröna avfallskärl på rad

Om oss

BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Vårt uppdrag

BORABs (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) uppdrag är primärt att samla in, transportera, sortera och behandla det kommunala avfallet inkl. slam från enskilda brunnar (d.v.s. hushållsavfall från privatpersoner). Det inkluderar också drift av återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn för hushållens grovavfall. Denna del av verksamheten (ca 50 %) råder under självkostnadsprincipen och är taxefinansierad, d.v.s. den får varken gå med vinst eller förlust.

BORABs uppdrag är även att lagra och tillverka avfallsbränsle till Bollnäs Energi AB samt att bedriva mottagning och hantering av verksamhetsavfall (d.v.s. avfall från företag). Denna halva av verksamheten är konkurrensutsatt och har ett avkastningskrav enligt ägardirektiven från Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Vårt syfte

BORABs syfte är att verka för avfallsminimering samt ökning av återbruk och återvinning. Det innebär att systematiskt jobba för att minimera andelen avfall som går till deponi (andelen som inte återvinns) och minska avfallsmängderna som enbart går till energiåtervinning via förbränning. Detta för en mer cirkulär ekonomi och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Alla är återVINNARE!

Våra mål

BORAB har fyra övergripande mål:

  • Verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Erbjuda god samhällsservice.
  • Ha en effektiv verksamhet.
  • Vara en bra arbetsgivare.

Vår verksamhet ska bidra till att vi återvinner och återbrukar mer, vi ska ge alla kommuninvånare bra service för avfallshantering, samtidigt som vi förbättrar och effektiviserar verksamheten för att kunna göra detta till en rimlig kostnad. Vi ska också se till att vår personal har en bra arbetsplats att komma till.

Vår styrelse

Mona Thoresson, ordförande, mona.thoresson@borab.se
Helen Ringbo Widoff, vice ordförande, helen.widoff@gmail.com
Jiaman Tang, styrelseledamot Bollnäs, jiaman.tang@borab.se
Maria Olsson, styrelseledamot Bollnäs, maria.k.olsson@borab.se
Bo Johansson, styrelseledamot Bollnäs, bo.johansson@borab.se
Håkan Englund, styrelseledamot Ovanåker, hakan.englund.alfta@gmail.com
Mikael Jonsson, styrelseledamot Ovanåker, Mikael.Jonsson@ovanaker.se
Frida Löberg, personalrepresentant, Frida.Loberg@borab.se
Sakarias Nordin, personalrepresentant, sakarias.nordin@borab.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till