två biogasbilar

Martins bilar tankas billigt och fossilfritt

Att matavfall kan omvandlas till biogas vet du nog redan och kanske känner du även till att stadsbussarna i Gävle drivs på dina matrester. I övrigt är det nog få av oss som har koll på biogasdrivna fordon. Bilmekanikern och biogasentusiasten Martin fyller i våra kunskapsluckor om det fossilfria drivmedlet.

Namn: Martin Gunnarsson
Gör: Renoverar och servar gasbilar i egen verkstad
Bor: Ockelbo
Antal egna gasbilar i trafik: 4 st

porträtt på Martin som håller på med biogasbilar

Hur kommer det sig att du är intresserad av att renovera biogasbilar?
­- För mig handlar det i grunden om social hållbarhet. Det här är fossilfria bilar som de flesta samhällsgrupper har råd med. En biogasbil kostar från 25 000 kronor och drivmedelskostna­den är lägre än bensin och diesel. Just nu sparar du ungefär två kronor per liter om du kör på biogas i Gävleborg. Generellt är det 15 procent billigare att köra med biogas i vår region.

Varför är biogasbilar klimatsmarta?
- Så länge vi äter och går på toa ska­pas i reningsverk och gödselstackar klimatskadlig metangas, som om det samlas in kan för brännas i exempel­vis en bilmotor. Metangas, som i sig är en 40 gånger mer klimatskadlig växthusgas än koldioxid. Vid förbrän­ning omvandlas metangasen till vanlig fossilfri koldioxid. Genom att sortera ditt matavfall bidrar du på så vis till att minska den klimatpåverkan som meta­net annars skulle orsakat, om det inte kunnat samlas in och förbrännas under kontrollerade former.

Varför är inte biogasbilar ett alternativ för den breda massan idag?
­- Den största anledningen är att det inte finns tillräckligt med tankstatio­ner i Norrland, även om det byggs nya hela tiden. I Sverige finns drygt 200 stationer och ytterligare runt 60 tankstationer för yrkesfordon som
exempelvis bussar. Antalet registrerade gasbilar i Sverige är 55 000 och varje år nyregistreras runt 2000 biogas­drivna fordon.

Vad är utmärkande med att reparera gasbilar?
­- Att jobba med gasmotorer innebär ett analogt felsökande, så att kunna ställa rätt diagnos är väldigt viktigt. Jag reparerar många delar i stället för att byta ut dem, till exempel genom att löda om kretskort eller byta packningar. Det finns bara några få verkstäder i Sverige som har specialiserat sig på biogasbilar men det skulle behövas fler. Jag har kunder från hela landet, även från Bollnäs och Ovanåker.

Är det någon skillnad i verkningsgrad mellan en bensinbil och en biogasbil?
- I en modern gasbil från ca år 2010 och senare känner föraren ingen skill­nad mot andra typer av bilar. Även om förbränningsmotorer generellt är ineffektiva i jämförelse med elmotorer, behöver metanen ju förbrännas för att inte påverka klimatet negativt. Således bidrar biogasbilar till att minska de klimatskadliga utsläppen av metan. Men ja, de kan utrustas med både turbo och kompressor, så de går alltid att effek­tivisera energiåtgången och samtidigt köra snabbare.

Vilken ställning tror du att biogasbilen har om tio år?
­. Den är fortfarande ett komplement, men ekonomiskt tillgängligt för den breda massan redan idag. Nu saknas bara en tankstation i Hälsingland och en i Härjedalen så finns mackar i alla landskap, och inte ska det väl behöva ta 10 år till dess?

Visste du?

Fordonsgasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon fossil koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock har en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgasen ökat och står nu för mer än 96 procent.

Källa: energigas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer läsning