Logotyp och grafisk profil

Här kan du ladda ner vår grafiska profil och logotyp.

Borab logo

Logotyp

Med själva symbolen vill vi synliggöra vår verksamhetsidé. Med klara färger vill vi tydliggöra att sortering är en viktig del i vår verksamhet och att återvinning av olika material hänger ihop i en solid kedja. Som helhet formar den kedjan bokstaven B som i BORAB. Den signalerar att vi
omvandlar avfall till resurser.

Grafisk profil

I vår grafiska profil finns regler för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element ska användas. Manualen visar även hur vår
design ser ut och hur den ska tillämpas i olika kanaler och material.