Möt oss i sociala medier

Genom sociala medier kan vi kommunicera, interagera, rekrytera och ge service till våra två kommuners medborgare, allmänheten samt andra intressenter.

Våra konton i sociala medier

Regler och ansvar för kommentarer

Vi ser gärna att du som besökare använder dig av möjligheten att kommentera/publicera inlägg i BORABs konton i sociala medier, men för ett bra och seriöst diskussionsklimat finns regler du måste följa:

Det är inte tillåtet med:

  • förtal
  • sekretessbelagda uppgifter
  • hets mot folkgrupp och sexistiska yttranden
  • olaga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott
  • upphovsrättsintrång
  • kommersiella budskap eller reklam
  • grova personliga angrepp eller förolämpningar.

Inlägg eller kommentarer som innehåller något av ovanstående kommer att tas bort. Personer/användare som upprepade gånger bryter mot kommentarsreglerna kommer blockeras från kontot/sidan.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material. Om du upptäcker sådant innehåll får du gärna anmäla det till oss.

Känslig information

Du som kommenterar eller publicerar inlägg i våra sociala medier bör tänka på att inte publicera känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess). Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Foton och filmklipp

Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss. Kontakta kommunikation@borab.se

Diarieföring

Synpunkter som kommer oss tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Om du har frågor eller synpunkter kring våra konton i sociala medier är välkommen att kontakta kommunikation@borab.se