Insamlingen av kommunalt avfall från hushåll

Materialåtervinningen av hushållsavfall i Sverige sker i huvudsak genom insamling på återvinningscentraler och förpackningsstationer (f.d. återvinningsstationer).

De bemannade återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn är kommunala och drivs av oss på BORAB. De obemannade förpackningsstationerna (f.d. återvinningstationerna) drivs även de av oss från januari 2024.

recycling ikon
Vår arbetsledare Jörgen står vid ett grönt kärl, i bakgrunden syns återvinningscentralen.

Vad är grovsopor?

Med grovsopor menar vi stort och skrymmande avfall som möbler, kylskåp och cyklar. Grovsopor kan lämnas direkt till våra återvinningscentraler i Bollnäs eller Edsbyn.

Om det du vill slänga får plats i det gröna kärlet för restavfall ska det läggas där, så länge det inte är återvinningsbart, farligt avfall eller elektronik.

Relaterat innehåll