Alla ska sortera sitt avfall

Du som äger en villa i Bollnäs eller Ovanåkers kommun där det uppstår avfall behöver ett abonnemang för avfallshanteringen. Du som är ny fastighetsägare ansvarar för att upprätta ett sådant.

Att sortera sitt avfall, så att det kan återbrukas eller återvinnas, är inte valfritt utan något som alla medborgare förväntas göra - ja, du med!

Ikon villa 
vår vd MAri Törrö står bredvid ett sopberg och tittar in i kameran.

Så påverkar du kostnaden

Tillsammans med dig har vi ett gemensamt ansvar att minska på avfallet. Att inte sortera blir kostsamt för dig och din granne, eftersom soporna som måste hanteras då blir tyngre och hanteringen av det bekostas av er via avfallstaxan.

Ju mindre avfall du som kommunmedborgare slänger och ger uppkomst till, desto lägre avgifter kan vi ha för hanteringen av avfall i Bollnäs och Ovanåker. Läs mer om våra olika avfallsabonnemang här.

Relaterat innehåll