Bekämpa invasiva arter

De hotar mångfalden av inhemska växter, har inga naturliga fiender som håller dem tillbaka och kan i värsta fall påverka hela ekosystemet. Naturvårdsverket uppmanar därför allmänheten att hjälpa till i kampen mot de invasiva arterna.

Så hanterar du invasiva växtarter

  1. Packa dem i en sopsäck och knyt igen (lägg dem INTE på komposten).
  2. Ta med säcken till återvinningscentralen.
  3. På återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn slängs den slutna säcken i separat container/behållare uppmärkt "Invasiva arter".
container på återvinningscentralen med slutna säckar i, en skylt där det står invasiva arter

En kort film om invasiva arter av Naturvårdsverket.


 

Relaterat innehåll