Tillgänglighets­redogörelse

Tillgänglighet för borab.se

BORAB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur borab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från borab.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

En ny tillgänglighetsredogörelse är under framtagande. Kontaka kommunikation@borab.se för mer information.

Hur vi testat webbplatsen
WCAG Networks (extern länk) Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av borab.se

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2022

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll