Producentansvaret

Producentansvaret har funnits sedan 1990-talet och syftet med ansvaret är att den som bidrar till ett miljöproblem också ska bidra till lösningarna. Alltså ska den som producerar en förpackning också vara med och se till att den kan återvinnas på ett bra och smidigt sätt.

Producenterna ges ett extra ansvar där de ska göra miljövänligare förpackningar, produkter som håller längre eller som är lätta att återvinna. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom vi har ett stort gemensamt problem.

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för insamlingen av förpackningsavfall. De nya reglerna ska underlätta för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. En enklare insamling och sortering ska bidra till att producenter kan materialåtervinna mer avfall, att hanteringen av avfall blir mer resurseffektiv och att behoven av nya råvaror minskar vilket ger minskade koldioxidutsläpp. De nya reglerna innebär att kommuner och producenter får nya roller.

 

Producentansvar på förpackningar

Plast-, papper-, glas- och metallförpackningar omfattas av producentansvar. Det innebär att när du handlar något som omsluts av en förpackning betalar du en liten summa för att den ska återvinnas, och i och med det är det sedan kostnadsfritt att lämna förpackningar vid förpackningsstationen (f.d. återvinningsstationen). Förpackningar ska inte slängas i det gröna kärlet för restavfall utan alltid återvinnas så att resursen kan användas till nya förpackningar om och om igen. Visste du att fibrerna i papper och plast kan användas upp till 7 gånger innan fibrerna är förstörda? Och glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst.

Producentansvar på elektronik

När du går och handlar på en butik som säljer elektronik kan du enkelt lämna dina gamla och trasiga elprylar direkt på plats. Alla butiker som säljer elprodukter har en skyldighet att kostnadsfritt ta emot uttjänta produkter med motsvarande funktion som den som säljs. Köper du exempelvis en tv så kan du passa på att ta med din gamla tv direkt till butiken, på så vis blir du snabbt och smidigt av med den i samband med köpet av den nya.

Mer information om detta finns på Svensk handels webbplats, se länk nedan under relaterad information.

Förordning om producentansvar

Förpackningsproducenterna är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av förpackningar av plast, papper, glas och metall. Men från och med 1 januari 2024 är det vi på Borab som äger och ansvarar för förpackningsstationerna (f.d. återvinningsstationerna).

Bakgrunden är den nya förordning om producentansvar som regeringen beslutade om sommaren 2022. Det nya systemet innebär nya roller för oss som kommun och för producenter av produkter och förpackningsmaterial. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tagit över det operationella ansvaret för insamling av förpackningsavfall, som tidigare sköts av producenterna (FTI). Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna gällande denna insamling.

Detta övertagande kommer att ske succesivt och över en längre tidsperiod då insamlingssystemet kommer att förändras i grunden.
Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. De vanligaste förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska i och med det nya regelverket samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser så som återvinningscentraler.

Relaterat innehåll