Tack för din anmälan!

Vi återkommer med bekräftelse inom cirka två veckor. Gäller din anmälan ägarbyte/ny kund skickas ett brev ut när det nya abonnemanget är upprättat och börjar gälla.

Stämmer inte dina uppgifter? Kontakta oss snarast så åtgärdar vi det.

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon 0278-255 22
E-post info@borab.se

Information om behandling av personuppgifter

BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan. Laglig grund för hantering av dina personuppgifter är rättslig
förpliktelse enligt Miljöbalken kap. 15. Personuppgifter i anmälan gallras vid förändring eller enligt arkivlagen. Dina uppgifter förvaras i ett
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde när det krävs för att fullfölja våra förpliktelser.
BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att
kontakta personuppgiftsansvarig; frida.loberg@borab.se eller dataskyddsombud; dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Läs mer på borab.se/gdpr.