Bränder p g a litiumbatterier

brinnande mobil

Vi ser en ökning av bränder orsakade av litiumbatterier i det insamlade avfallet från hushåll och återvinningscentraler. Bränderna är mycket svårsläckta och utgör en stor säkerhetsrisk för Sävstaås avfallsanläggning.

Litiumbatterier används alltmer i vår vardag. De finns i princip i all laddningsbar elektronik, som t .ex bärbara datorer, mobiler, skruvdragare och sladdlösa leksaker. Ett skadat litiumbatteri kan ge upphov till snabb och explosiv brandutveckling - både i ditt hem och hos oss på Sävstaås avfallsanläggning.

Därför är det viktigt att du lämnar dem hos oss på avsedd plats för litiumbatterier, där vi förvarar och tar hand om dem på ett säkert sätt. De hör INTE hemma i ditt gröna kärl eller bland vanliga batterier.

Förutom explosions- och brandrisken bidrar alla typer av batterier som hamnar i hushållssoporna eller i naturen till att tungmetaller läcker ut i vår miljö. Tungmetaller såsom bly, kvicksilver och kadmium från batterier kan ge allvarliga skador på miljön och därmed på djurs och människors hälsa.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024