Anmälan om nytt abonnemang

Du som ska teckna ett nytt abonnemang kan fylla i formuläret nedan och skicka in till oss. Gäller det istället ett ägarbyte? Klicka då här.

Utdrag ur Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar
10 § Fastighetsinnehavare till fastighet där avfall under kommunalt ansvar normalt uppkommer, ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till BORAB.

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar i Bollnäs kommun Pdf, 311.5 kB.

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar i Ovanåkers kommun Pdf, 9.7 MB.

Gäller fastigheten


Datum för ägarbyte * (obligatorisk)
Datum för ägarbyte
Personuppgifter
Skriv din utdelningsadress under Adress så vi kan skicka bekräftelse till rätt adress.Avser: * (obligatorisk)
Avser:
För fritidshus, ange hämtningsperiod
För fritidshus, ange hämtningsperiod


Information om abonnemang
Fastigheten har två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Allt matavfall ska sorteras enligt anvisningar och läggas i det bruna kärlet. Alla förpackningar och textiler ska lämnas på en återvinningsstation. För dig som vill kompostera allt matavfall krävs ett delegeringsbeslut från kommunen där fastigheten är belagd. Möjlighet finns att reducera hämtning till 4 gånger/år av restavfall. Anmäl till BORABs kundtjänst. BORAB kan komma att göra kvalitetskontroll för att säkerställa en hög renhetsgrad på mat- och restavfall.
Jag vill ha följande kärlstorlek * (obligatorisk)
Jag vill ha följande kärlstorlek


* = gäller ej fritidshus, villor
Bekräftelse från BORAB
Vi återkommer till dig i samband med datum för ägarbyte.
Information om behandling av personuppgifter
BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt renhållningsabonnemang. Laglig grund för hantering av dina personuppgifter är Avtal. Personuppgifter gallras vid förändring eller enligt arkivlagen. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde när det krävs för att fullfölja våra förpliktelser. Informationen i e-postformuläret sparas i loggar hos webbpubliceringsvertyget Sitevision i 6 månader med möjlighet till felsökning. Efter denna tid raderas loggarna i sin helhet. BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att kontakta personuppgiftsansvarig; info@borab.se eller Dataskyddsombud; dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Läs mer på www.borab.se/gdpr.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande