barn vid sopkärl

Abonnemang för sop­hämtning

Vi ansvarar för att ditt hushållsavfall samlas in och hanteras på rätt sätt. Därför behöver du som är fastighetsägare i våra kommuner ha ett abonnemang för sophämtning hos oss.

På den här sidan finns information för dig som vill upprätta, ändra eller avsluta ett abonnemang för sophämtning.

Som fastighetsägare för en- och tvåfamiljshus kan du välja mellan följande sophämtningsabonnemang. Sophämtning sker på en bestämd vardag varannan vecka, där inget annat anges.

Grundabonnemang

Vårat grundabonnemang innebär att du har två kärl - ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall.

Matavfallet återvinns och blir till fossilfri biogas och näringsrik biogödsel till åkermark.
Restavfallet, det vill säga det som blir över när du sorterat ut allt annat. Eldas av Bollnäs Energi och blir till fjärrvärme och el.

Från och med januari 2024 är det obligatoriskt för alla svenska hushåll att samla in sitt matavfall.

Varmkompost

Detta abonnemang passar dig som har en varmkompost för matavfall som komplement till ett grönt kärl för hushållssopor. Läs mer under rubriken "Varmkompost" nedan.

Abonnemang med dispens komposteringstaxa

Abonnemanget för dig som källsorterar i princip allt och därmed ger uppkomst till väldigt lite avfall. Sophämtning sker endast fyra gånger/år, med möjlighet att beställa extra tömning mot avgift. För detta abonnemang behöver du ha en varmkompost för matavfall. Läs mer under "Varmkompost" nedan.

Hämtning av trädgårdsavfall

Vi erbjuder ett abonnemang för dig som vill ha regelbunden
hämtning av trädgårdsavfall. Tjänsten finns tillgänglig under perioden maj till oktober och kan bokas av både permanent­- och fritidshushåll. Läs mer om abonnemanget och boka här.

avfallskärl i olika storlekar uppradade

Fyra valbara storlekar

 • 140 liter - standard
 • 240 liter
 • 370 liter
 • 500 liter

I det gröna kärlet lägger du bara det som blir kvar när du sorterat ditt avfall, det vi kallar "brännbart restavfall".

Alla förpackningar, tidningar och övrigt returpapper sorterar du ut och lämnar vid en förpackningsstation.

Matavfall lägger du i bruna matavfallskärlet eller i egen varmkompost. Grovavfall och farligt avfall lämnar du till våra återvinningscentraler.

Exempel på brännbart restavfall

 • trasiga skor
 • dammsugarpåsar
 • disktrasor/diskborstar
 • fimpar/snus
 • blöjor/bindor
 • fotografier
 • hygienartiklar (t.ex. tops, tandborste, bomullspads)

Dyrt att elda avfall

Enligt lag är det alla med sophämtning som betalar för
att avfall eldas via avfallstaxan. Därför är det en vinst både för miljön och ekonomin att elda mindre.

Genom att sortera ut så mycket som möjligt av ditt avfall till återvinning hjälper du till att hålla nere avfallstaxan, den avgift som du och din granne betalar.

Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Den är speciellt utvecklad för organiskt avfall, för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall.

I det bruna kärlet lägger du allt som du kan tänka dig att äta, och lite till. Matavfallet ska vara fritt från plast, metall och andra föroreningar.

Matavfallet lägger du i bruna papperspåsar avsedda för matavfall. För dig som har ett avfallsabonnemang registrerat hos oss ingår matavfallspåsarna i abonnemanget och kostar inget extra.

Exempel på matavfall

 • Rester av kött, fisk, skaldjur
 • Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter
 • Hushållspapper, servetter
 • Kattmat, hundmat

Det bruna kärlet töms samtidigt som det gröna för restavfall. Sopbilarna är så kallade tvåfacksbilar, med skilda fack för matavfall och restavfall. Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra.

Matavfallet - en viktig resurs

Ditt matavfall blir en viktig resurs i form av biogas och biogödsel. Läs mer här:

Minsta smula räknas - samlad information om matavfallsinsamlingen


Sopbil tömmer ett brunt matavfallskärl

Att kompostera hushållsavfall hemma är ett bra sätt att minska mängden avfall. Du som väljer att kompostera matavfallet behöver ansöka om tillstånd för varmkompost hos din kommun.

Din kommun kan även ge information om hur komposten ska skötas för att inte skapa olägenhet, exempelvis genom dålig lukt.

Bollnäs kommun - ansökan kompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun - ansökan kompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta kan du kompostera

 • Frukt- och grönsaksrester.
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar.
 • Hushållspapper, äggkartonger.
 • Matavfall som ex. potatis, spagetti, äggskal, fisk och kött.
varmkompost i trädgård

Här kan du upprätta eller avsluta abonnemang.

Anmäl ny kund eller ägarbyte

Upp till tre fastighetsägare kan dela grönt och brunt kärl med varandra. För att få dela kärl måste parterna vara överens med varandra, fastigheterna vara närbelägna, att kärlen är stora nog för att avfallet ska rymmas och att parterna har samma typ av hämtningsabonnemang.

Anmäl förändring i abonnemang

två män står vid kärl och pratar

Om din fastighet inte kommer att användas kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. För att ett uppehåll ska godkännas krävs att fastighet inte nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentboende och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Meddelandet ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus.

Uppehållet gäller i max ett år och en period.

Anmäl uppehåll i hämtning.

sopbil tömmer kärl längs villagata

Som kund betalar du renhållningsavgift till oss, kallad avfallstaxa. Den består av en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften ska täcka kostnaderna för våra bemannade återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information och administration. Den fasta avgiften är olika för villor, fritidshus, flerbostadshus och verksamheter.

Den rörliga avgiften ska bekosta hämtning och behandling av ditt hushållsavfall. Den rörliga avgiften varierar beroende på vilket sophämtningsabonnemang du valt samt storleken på ditt gröna kärl.

Renhållningsavgift Bollnäs kommun

Renhållningsavgift Ovanåkers kommun

mynt staplade på varandra

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor om exempelvis abonnemangsformer, kärlstorlekar och renhålllningsavgiften.

Kundtjänst

Telefon 0278-255 22
E-post info@borab.se

Måndag-fredag kl. 07.30-15.30
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll