container på Bollnäs åvc

Sortera plank, brädor och trämöbler som "Ris & Trä" på Bollnäs ÅVC

För att kunna hålla nere din avfallstaxa och återvinna mer jobbar vi för att minska mängderna som slängs i containrarna för energiåtervinning (tidigare ”brännbart”) på våra återvinningscentraler.

Ungefär en tredjedel av det som slängs till energiåtervinning är i dagsläget träprodukter som brädor, plank och trämöbler. På Bollnäs ÅVC vill vi istället att du lämnar träprodukter vid skyltning för "Ris & Trä". Hela trämöbler får du gärna lämna i återbrukshuset.

Därför ska du inte lämna trä till energiåtervinning

Trä som du lämnar vid ”Ris & Trä” flisas och eldas upp. Skillnaden mot att lägga trä i containern för energiåtervinning är att det då kostar mer för oss att skicka iväg, jämfört med om det istället sorteras som Ris & Trä. Det har bl.a. att göra med kostnader för utsläppsrätter och förbränningsskatt för blandat avfall.

Mer utsortering på Edsbyns ÅVC under 2023

Under året kommer vi att bygga om Edsbyns ÅVC för att möjliggöra utsortering av fler material även där, exempelvis träprodukter.

Till Bollnäs återvinningscentral