Vad händer med avfallet?

Allt som samlas in av sopbilarna, lämnas av privatpersoner på återvinningscentralerna och verksamhetsavfallet från andra kommuner och företag tas omhand på olika sätt. Alla fraktioner hålls separerade och skickas till återanvändning, återvinning, förbränning och till sist deponering. På den här sidan kan du läsa mer om vad som händer med avfallet.

Material som börjar på: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, WÅ, Ä, Ö

Bollnäs åvc

Asbest

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Asbesten lastas om på BORAB och transporteras sedan till en särskild anläggning för omhändertagande.

Bollnäs åvc

Asfalt

Asfalt som kommer in återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten med mera.

Bollnäs åvc

Aska

Aska är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Askan lastas om på BORAB och transporteras sedan till en särskild anläggning för omhändertagande.

Bollnäs åvc

Batterier

Av alla batterier som samlas in är den största delen alkaliska batterier, hela 75 procent. Dessa krossas och separeras så att metall, plast, zink och manga kan plockas ut och återvinnas eller omhändertas som farligt avfall.

Bollnäs åvc

Bilbatterier

Batterierna smälts ned, bly separeras genom destillation och blir ny råvara. Syran omhändertas också och kan återanvändas.

Bollnäs åvc

Däck

Utslitna bildäck kan användas till: lättfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial i deponier, gatubeläggningar, tätskikt, fotbollsplaner, idrotts- och lekplatser mm.

Bollnäs åvc

Däck med fälg

Utslitna bildäck kan användas till: lättfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial i deponier, gatubeläggningar, tätskikt, fotbollsplaner, idrotts- och lekplatser mm. Fälgarna återvinns som metaller.

Bollnäs åvc

Ej återvinningsbart - tidigare deponi

Materal som inte går att återvinna. Exempel på detta är isolering, tjärpapp och PVC-plast.

Bollnäs åvc

Energiåtervinning - tidigare brännbart

Allt som går till energiåtervinning mals ner i avfallskvarnen på BORAB och körs till värmeverket. Där utvinns energin och omvandlas till fjärrvärme och el.

Bollnäs åvc

Farligt avfall

Farligt avfall skickas till förbränning i en anläggning med särskilt reningssystem. Avfall som klassas som farligt kan t ex vara giftigt, cancerframkallande, frätande, smittoförande eller brandfarligt.

Bollnäs åvc

Färgade glasförpackningar

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Merparten av allt glas blir nya glasförpackningar, resten blir glasull.

Bollnäs åvc

Gips

Återvinning av gips innebär att det gamla gipset mals ned till ett pulver som används i nya gipsskivor.

Bollnäs åvc

Impregnerat trä

Impregnerat virke avger en giftig gas när man eldar det. Vi skickar det vidare till förbränning i en godkänd förbränningsanläggning med rökgasrening.

Bollnäs åvc

Kabel

Kablar och elskrot kan innehålla farliga komponenter som demonteras ur produkterna. Därefter separeras de material som kan återvinnas innan resten går till energiåtervinning eller deponering.

Bollnäs åvc

Kakel & porslin

Kakel & porslin som kommer in återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten med mera.

Bollnäs åvc

Kyl & frys

Äldre kylskåp och frysar innegåller freoner som bidrar till växthuseffekten och är ozonnedbrytande. Freonerna omhändertas i två steg. När freonerna är omhändertagna separeras metaller och plaster för att återvinnas.

Bollnäs åvc

Lastpallar

Lastpallarna skickas till Umeå där de sorteras efter sort. Mindre trasiga pallar repareras och säljs vidare för återanvändning. Trasiga pallar går till energiåtervinning.

Bollnäs åvc

Litiumbatter

Litiumbatterier finns exempelvis i klockor, datorer, telefoner och leksaker. Hela 90 procent av de vanligaste litiumbatterierna går att återvinna. Plast, metall, litium och andra ämnen separeras och återvinns.

Bollnäs åvc

Ljuskällor

Lågenergilampor innehåller kvicksilver - ett gift som bl a kan orsaka nervskador om det hanteras på fel sätt. Kvicksilvret tas om hand innan övriga material separeras och går till återvinning.

Bollnäs åvc

Lysrör

Lysrör innehåller kvicksilver - ett gift som bl a kan orsaka nervskador om det hanteras på fel sätt. Kvicksilvret tas om hand innan övriga material separeras och går till återvinning.

Bollnäs åvc

Matavfall

Matavfall sorteras i papperspåse och läggs i den bruna matavfallstunnan. Detta skickas sedan till Ekogas i Gävle som av våra matrester producerar biogas och biogödsel.

Bollnäs åvc

Metall

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. Återvinningen innebär att man smälter om skrot och tillverkar nya metallprodukter.

Bollnäs åvc

Metallförpackningar

Metall kan återvinnas om och om igen. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt aluminium. Återvinningen av stål sparar 75 procent av energin jämfört med nyproduktion.

Bollnäs åvc

Ofärgade glasförpackningar

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Merparten av allt glas blir nya glasförpackningar, resten blir glasull.

Bollnäs åvc

Papper

Pappersfibrer kan återvinnas upp till 7 gånger. Det är billigare och mer energieffektivt att tillverka nya papper, tidningar och reklamblad av återvunnet papper än av nytt.

Bollnäs åvc

Pappersförpackningar

Papper kan återvinnas 7 gånger. Genom att återvinna papper spar vi på både energi och träråvara.

Bollnäs åvc

Pant

Fem pantade burkar motsvarar fyra timmars datoranvändning och två timmars standbytid. Tomburkar och tomflaskor återvinns till nya förpackningar och nya förbrukningsmaterial.

Bollnäs åvc

Planglas

Planglas återvinns och blir bl a glasull, glasflaskor, förpackningar och fönsterglas.

Bollnäs åvc

Plastförpackningar

Plast kan återvinnas upp till 7 gånger. Det kan till exempel bli bärkassar, rör, flaskor, marktäckningsfilm för jordbruk och dunkar.

Bollnäs åvc

Restavfall

Restavfallet slängs i den gröna tunnan och mals sedan ner i vår avfallskvarn. Det skickas därefter till värmeverket där det omvandlas till fjärrvärme och el.

Bollnäs åvc

Ris, grenar & trä

Allt trä gör vi flis av. Flisen eldas i värmeverket och blir till fjärrvärme och el. Likadant är det med grenar, ris och stammar.

Bollnäs åvc

Småelektronik

Elektronik kan innehålla farliga komponenter som demonteras ur produkterna. Därefter separeras de material som kan återvinnas innan resten går till förbränning eller deponering.

Bollnäs åvc

Sport & fritid

Det som inte är trasigt kan användas igen. Då sparar vi på jordens resurser och minskar det växande sopberget. På Bollnäs återvinningscentral kan du lämna sport- och fritidsutrustning till Fritidsbanken.

Bollnäs åvc

Stoppade möbler

Materialen separeras och sorteras. Brännbara delar mals ned på Sävstaås avfallsanläggning för att sedan energiutvinnas i Bollnäs värmeverk. Spiralfjädrarna går till metallåtervinning. Material som inte kan återvinnas eller energiutvinnas läggs på deponi (grävs ner).

Bollnäs åvc

Tegel & sanitet

Tegel och sanitetsporslin återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten mm.

Bollnäs åvc

Textil

Vi tar emot både hela och trasiga textilier. De hela textilierna skickas som bistånd eller säljs second hand (om du lämnar det till återbruk). De trasiga textilierna återvinns och blir till exempelvis bilinredning.

Bollnäs åvc

Trädgårdsavfall & jord

Allt grönt från trädgårdar och parker läggs på kompost. Sedan blir det anläggningsjord som vi bl a använder till att sluttäcka vår deponi.

Bollnäs åvc

TV & Skärmar

Bildskärmar kan innehålla farliga komponenter som demonteras ur produkterna. Därefter separeras de material som kan återvinnas innan resten går till förbränning eller grävs ner (deponi).

Bollnäs åvc

Vitvaror

Vitvaror kan innehålla miljöfarliga ämnen, till exempel PCB. För att kunna separera de olika materialen demonteras vitvaran och eventuella farliga ämnen avlägsnas innan resten materialåtervinns.

Bollnäs åvc

Wellpapp

Limrester avlägsnas. Därefter sorteras papperet på kvalitet och mals ned till massa som silas och renas från föroreningar. Massan går sedan till tillverkning av ny wellpapp.

Bollnäs åvc

Återbruk

Det som inte är trasigt kan användas igen. Då sparar vi på jordens resurser och minskar det växande sopberget. På våra återvinningscentraler kan man lämna sina saker till återbruk och dessa hämtas sedan av Röda korset och Erikshjälpen.