Ingen parkering vid infarten till BORAB

bild enduroförare

Tänk på att inte parkera vid infarten till Sävstaås avfallsanläggning under Novemberkåsan 19-20 november. Där behöver nämligen räddningstjänst och transporter med samhällsviktig last kunna passera.

Transporter med brännbart avfall kommer att köras till värmeverket i Bollnäs. För att säkra el- och fjärrvärmeleveranserna är det viktigt med en framkomlig väg in och ut från anläggningen. Även räddningstjänsten behöver kunna komma in på området!

Vi kommer att skylta vid infarten och spärra av där transporter behöver komma fram.

Tack för att du respekterar detta. Vi hoppas att det blir en härlig folkfest!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2022