Sophämtning sopbil i dimma höst

Insamling av förpackningar

Från och med 2027 ska ett nytt insamlingssystem av förpackningar enligt en ny lag vara införd för hushåll i hela landet. Det betyder att förpackningar av papper, plast, metall och glas ska hämtas närmare dig som är kund. Producenterna av förpackningarna kommer fortsätta ansvara för materialåtervinningen.

Syfte med förändringen

Syftet är att höja insamlingsnivåerna genom den ökade tillgängligheten, och därmed se till att mer material återvinns och att materialet cirkuleras till nya förpackningar och produkter.

tidslinje

Vi jobbar för att hitta bästa möjliga lösning

Vi på BORAB lägger nu ner mycket tid på att utvärdera olika typer av system och möjligheter för insamling av hushållens förpackningar tillsammans med övriga kommuner i mellersta och norra Sverige.

Vårt absoluta fokus och mål är att införa ett så flexibelt och effektivt insamlingssystem som möjligt i våra två kommuner, som passar så många av våra kunders behov nu och i framtiden. Viktiga faktorer som måste vägas in i valet av vårt framtida insamlingssystem är flexibilitet (volym), säker arbetsmiljö för vår personal, hållbar ekonomi och effektiv hämtning. Därför måste många system och potentiella lösningar utvärderas innan beslut fattas.

Vi jobbar just nu fram ett förslag på bästa möjliga insamlingslösning, som sedan skall presenteras för respektive ägarkommuns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skall därefter ta det slutgiltiga beslutet om vilket insamlingssystem som kommer införas i Bollnäs resp Ovanåker.

miljorum

Insamling i flerfamiljshus redan idag

BORAB har redan idag insamling av förpackningar i samtliga kommunala bostadsbolag. Det betyder att för en stor del av flerfamiljshushållen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner är allt redan i gång.

Är du fastighetsägare av lägenheter
och ännu inte fixat sorteringen?

Läs mer om hur du går till väga här. Öppnas i nytt fönster.

Förordningen syftar till att:

 • Höja insamlingsnivåerna av förpackningsavfall
  genom ökad tillgänglighet.
 • Förpackningar i högre utsträckning ska återvinnas.
 • Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
 • Producenterna ska ta ett operativt eller finansiellt ansvar
  för att samla in och behandla förpackningsavfall.
 • Förpackningsavfall ska tas om hand på ett
  hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
 • Nå målen för materialåtervinning.

Vad innebär det för mig som kund?
Att alla förpackningar av papper, plast, metall och glas ska hämtas närmare dig tillsammans med mat- och restavfallet.

Regeringen har beslutat att vi måste samla in mer förpackningsavfall p g a att vi idag inte klarar de EU-mål som finns.

Läs mer om regeringens beslut här: www.regeringen.se/forpackningsinsamlingen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast januari 2027 ska det nya systemet ha införts i samtliga kommuner i Sverige.

Alla förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Ja, det är ett lagkrav sedan 1994. Nya förpackningsförordningen ska göra det lättare för hushållen att sortera ut sina förpackningar.

Relaterat innehåll