flerbostadshus

Flerbostäder/Lägenhetsboende

Du som fastighetsägare till ett flerbostadshus är den viktigaste faktorn i en bra och hållbar avfallshantering vid ditt fastighetsbestånd! Det är du som ansvarar för att avfallshanteringen i din fastighet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Du ansvarar också för att dina hyresgäster vet och känner sig trygga med hur de ska lämna och sortera sitt avfall. Som flerbostadshus räknas hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, specialboenden och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från den första januari 2024 övergick ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna till Sveriges kommuner genom förändringar i förpackningsförordningen. Den lagändringen innebär alltså att det nu är BORAB som samlar in hushållens förpackningsavfall och från januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört hos samtliga hushåll i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Fastighetsägare till flerbostadshus kan redan nu ansluta sig till insamlingssystemet genom våra auktoriserade entreprenörer.

Kravet på fastighetsnära insamling infaller 1 januari 2027 så har ni inte börjat fundera på hur ni vill ha det i er fastighet ännu är det bra att börja planera för det redan idag!

Skyltar med ikoner till miljörum/soprum: Zip, 80.2 MB.

sorteringsikoner

Följande avfallsslag skall sorteras och hämtas vid din fastighet:

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Förpackningar av papper, plast, metall och glas
 • Tidning/returpapper

Ny lagstiftning för ökad återvinning

Målet bakom dessa lagmässiga förändringar är att öka materialåtervinningen. Inga förpackningar ska hamna i restavfallet. Det sker bland annat genom ett tydligare ansvar och närmare insamling hos kunden. På sikt skapas en sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall samt förpackningar samlas in fastighetsnära. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar innebär också ökad service till dina boenden.

Auktoriserade entreprenörer

Det är enbart kommunen, eller av kommunen avtalad entreprenör, som får hämta hushållens förpacknings- och tidningsavfall. Alla godkända entreprenörer som BORAB skrivit avtal med hittar ni här nedan:
Hali: hali.se/atervinning-i-halsingland/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
PreZero: prezero.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni tar själva kontakt direkt med entreprenören och det är också de som fakturerar er för utförd tjänst enligt det avtal ni tecknar. Ni får endast använda er av de av oss auktoriserade entreprenörerna.

miljorum

Ge dig själv och dina boenden bästa möjliga förutsättningar

Bra återvinningsmöjligheter i lägenheten, rena och väl utformade miljöhus och tydlig information till hyresgäster är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus. Om ett avfallsutrymme är lättillgängligt, upplyst, ventilerat och städat blir de boende mer benägna att göra rätt.
Ytterligare en aspekt är att era miljörum är vår arbetsplats så vi ser gärna att det är städat och rent.

Förändringar inom avfallsområdet sker ständigt, så bygg väl tilltagna utrymmen för er avfallshantering.

Här kan du läsa mer om hur
avfallsutrymmen ska utformas:

Avfall Sveriges guide för hur avfallsutrymmen kan struktureras:
Anvisningar placering kärl avfallsutrymmen och transportvägar.pdf Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarnas avfallshandbok:
fastighetsagarna_avfallshandbok_202312.pdf Länk till annan webbplats.

avfallshantering

För er som redan nu har fastighetsnära insamling av förpackningar i ert flerbostadshus innebär det att ni kan få ekonomisk ersättning för detta baserat på antal lägenheter.

Kravet för att få ta del av den ekonomiska ersättning är att samtliga förpackningsslag sorteras ut på samma plats som mat och restavfallet och att insamlingen sker av någon av BORABs auktoriserade entreprenörer. Det är inte tillåtet att anlita någon annan än de av kommunen auktoriserade entreprenörerna för denna insamling, då förpackningar sedan 1 januari 2024 räknas som ett kommunalt avfall.

För att få ut ersättning för den fastighetsnära insamlingen behöver ni lämna in uppgifter till oss genom att skicka ett mail till info@borab.se med uppgifter enligt nedan:

 • Avtalad entreprenör (någon av BORABs auktoriserade entreprenörer)
 • Fastighetsbeteckning/Namn på fastigheten
 • Adress
 • Kontaktuppgifter
 • Antal lägenheter/hushåll anslutna till hämtningen
 • Uppgifter om vilka fraktioner som ska hämtas in vid fastigheten
 • Uppgifter om eventuella samlokaliserade verksamheter som finns. Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till BORAB om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Detta då kommunen enbart ha monopol på hushållens förpackningar och inte avfall som uppkommer i en verksamhet. Därför är det viktigt att ni som fastighetsägare informerar om detta.

Ersättningen som endast utgår vid full utsortering (samtliga förpackningsslag och mat- och restavfall) kommer att betalas ut årsvis och sker genom att du som fastighetsägare får ett underlag från BORAB där uppgifter om antal hushåll vid din fastighet och insamlingsmöjligheter vid din fastighet framgår (vilket är grunden till ersättning). Sedan upprättar fastighetsägaren en faktura till oss på det belopp som angetts i underlaget.

Ordna bra sortering inne i lägenheten så det blir både tydligare och enklare för dina boenden att sortera sitt avfall. Det gäller att hitta smarta lösningar som fungerar i begränsade utrymmen.

Det är bra om det finns plast för minst tre behållare under diskbänken, en för matavfall, en för restavfall och en för förpackningar.På så sätt kan alla förpackningar läggas tillsammans i samma behållare under diskbänken för att sedan när den börjar bli full tas med och sorteras upp i fastighetens miljörum/avfallsutrymme av varje hyresgäst.

Finns det dåligt med utrymme under diskbänken kanske det istället finns utrymme i städskrubben eller ett förråd? Där kan du som fastighetsägare se till att förse utrymmet med tex backar, behållare eller kassar för boendens förpackningsmaterial. Tidningar och returpapper kan tex enkelt samlas i en papperskasse. Uppmuntra dina boenden att gå ofta till miljöhuset/avfallsutrymmet med sina förpackningar samt tidningar, då behövs inte så stort utrymme för förvaring inne i lägenheten.

klisterlapp på postlåda där det står Ingen reklam tack

klisterlapp på postlåda där det står Ingen reklam tack

Det är viktigt att du som fastighetsägare är påläst om gällande lagstiftning och lokala regler kopplat mot avfallsområdet. Det är också viktigt att du förmedlar och äger den kommunikationen gentemot dina kunder/boenden, så hyresgästen vet tydligt vad som gäller i just ert flerbostadshus. Att ha tydlig och enkel kommunikation är en nyckelfaktor för att avfallet ska hanteras på rätt sätt.

Skyltar med ikoner till miljörum/soprum: Zip, 80.2 MB.

ikoner

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll