flerbostadshus

Flerbostäder

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att avfallshanteringen i din fastighet fungerar och för att dina hyresgästerna vet hur de ska lämna och sortera sitt avfall på ett korrekt sätt.

Bra återvinningsmöjligheter, rena och väl utformade miljöhus och tydlig information till hyresgäster är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Som fastighetsägare behöver du ha god kunskap i de lagar och regler som gäller för avfallshanteringen i den kommun du är verksam inom.

Hushållen, dina hyresgäster, har skyldighet att sortera ut förpackningar och lämna dessa till återvinning och du som fastighetsägare är skyldig att ge dessa förutsättningar för det i din fastighet.

Hos oss på BORAB kan du teckna abonnemang för hämtning av mat- och restavfall. Vi kan även hämta tidningar/papper. Förpackningar kan hämtas av privata aktörer på marknaden.

Om ett avfallsutrymme är lättillgängligt, upplyst, ventilerat och städat blir de boende mer benägna att göra rätt. Det har under åren tillkommit allt fler material som ska sorteras ut. Det ställer nya krav på utrymmen för avfallshantering. Utrymmena bör gradvis anpassas till denna förändring.

Mer information om hur avfallsutrymmen ska utformas finns under "Relaterad information".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll