Det här gäller för dig som har fritidshus

Äger du ett fritidshus inom Bollnäs eller Ovanåkers kommuner, där avfall uppkommer, är du som fastighetsägare skyldig enligt svensk lag att ha ett avfallsabonnemang. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att själv anmäla abonnemang till oss på BORAB samt att sortera ut ditt avfall enligt de anvisningar som gäller här i våra två kommuner.

Det finns möjlighet att välja mellan två olika typer av sophämtning, hämtning under hela året eller under sommarperioden. Sommarhämtningen sker från början av maj till slutet av september.

Ikon fritidshus
vår vd MAri Törrö står bredvid ett sopberg och tittar in i kameran.

Så påverkar du kostnaden

Tillsammans med dig har vi ett gemensamt ansvar att minska på avfallet. Att inte sortera blir kostsamt för dig och din granne, eftersom soporna som måste hanteras då blir tyngre och hanteringen av det bekostas av er via avfallstaxan.

Ju mindre avfall du slänger och ger uppkomst till, desto lägre avgifter kan vi ha för hanteringen av avfall i Bollnäs och Ovanåker. Läs mer om våra olika avfallsabonnemang här.

Relaterat innehåll