Avgifter för hämtning av avfall och slam i Bollnäs kommun

Du som är kund hos oss betalar en avgift för din fastighets avfallshantering. Du ingår då i BORABs avfallskollektiv, som regleras av den kommunala självkostnadsprincipen. Det betyder att taxan anpassas efter kollektivets utgifter och tillgångar och att avfallshanteringen inte får gå med vinst.

Avfallstaxan i Bollnäs kommun

  • Grundavgiften är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information, kommunikation och utveckling.
  • Hämtningsavgiften påverkas av vilket abonnemang du väljer, storleken och placeringen på ditt avfallskärl och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av ditt mat- och restavfall.

Grundavgift

Fast årsavgift för bostadsfastighet där ingen är folkbokförd.

Typ av boende

Kostnad (inkl. moms)

Fritidshus

426 kr

Hämningsavgift

Det vanligaste abonnemanget för permanentboende i en- och tvåfamiljshus heter "Källsorterat" och innebär att du sorterar ut mat - och restavfall med hämtning varannan vecka. Här framgår hämtningsavgiften för detta abonnemang (avfallskärl ingår i priset):

Kärlstorlek

Kostnad (inkl. moms)

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

568 kr/år

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

731 kr/år

Kärl 370 liter för sorterat restavfall

1048 kr/år

Behöver du anpassa avfallsabonnemanget?

Kostnader för andra abonnemangsformer samt tilläggsavgifter finner du här:

Avfallstaxa Bollnäs kommun 2024 Pdf, 367.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxan beslutas en gång per år av Bollnäs kommunfullmäktige. I syfte att stimulera till mer återvinning och att minska avfallet som går till förbränning är avfallstaxan miljöstyrande. Det innebär att avgiften är lägre för abonnemang och tjänster som har en mindre påverkan på miljön eller som är bättre för sophämtarnas arbetsmiljö, jämfört med abonnemang och tjänster som är sämre för miljö och arbetsmiljö.

Avgifter för slamtömning

Vi ansvarar för slamtömningen på uppdrag av Bollnäs kommun. Slamtaxan beslutas varje år av kommunfullmäktige.

slamtömning av brunn med åker i bakgrunden

Avgifter slamtömning, 2023

Typ av anläggning

Kostnad

inkl. moms

Slamavskiljare med WC tillkopplad

<= 1 m³

1 050 kr

1,1 – 2 m³

1 211,25 kr

2,1 – 4 m³

1 617,50 kr

4,1 – 6 m³

2 207,50 kr

6,1 – 9 m³

3 093,75 kr

> 9 m³

3 847,50 kr

Sluten tank

<=3 m³

1 603,75 kr

3,1 – 6 m³

2 513,75 kr

6,1 – 9 m³

3 521,25 kr

> 9 m³

4 277,50 kr

Tillägg

Tillägg extratömning inom 7 arbetsdagar

342,50 kr

Tillägg akut extratömning inom 24 timmar

2 543,75 kr

Tillägg per m³

611,25 kr

Tillägg för varje 10 m slang över 20 m

153,75 kr

Tillägg timdebitering

623,75 kr

Bomkörning

Ej beretts tillfälle att utföra uppdraget

1 168,75 kr

Övrigt

Kombibil - anges per timme

1 305 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 december 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll