Avfallstaxa

Du som driver ett företag ska hantera ditt avfall enligt gällande regelverk i kommunen. Det avfall som utgörs av kommunalt avfall hämtas av BORAB vid din verksamhet. Vi erbjuder olika storlekar på kärl och hämtningsintervaller för att passa din verksamhets behov. Detta sker mot en avgift som finns i beslutad taxa för den kommun du är verksam inom.

Avfallstaxan är uppdelad i två delar:

  • Grundavgiften är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel behandling av farligt avfall, information, kommunikation och utveckling, m.m.
  • Hämtningsavgiften påverkas av vilket abonnemang du väljer, storleken och placeringen på ditt avfallskärl och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av ditt mat- och restavfall.

Verksamheter: Avfallstaxa Bollnäs kommun 2024 Pdf, 367.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter: Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2024 Pdf, 366.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om avfallstaxan

Taxan beslutas en gång per år av kommunfullmäktige i respektive kommun. I syfte att stimulera till mer återvinning och att minska avfallet som går till förbränning är avfallstaxan miljöstyrande. Det innebär att avgiften är lägre för abonnemang och tjänster som har en mindre påverkan på miljön eller som är bättre för sophämtarnas arbetsmiljö, jämfört med abonnemang och tjänster som är sämre för miljö och arbetsmiljö.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 december 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll