Avgift för att lämna avfall

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna att avlämna grovavfall hos oss på BORAB. Du får lämna avfall på våra anläggningar mot en avgift baserad på vikt samt avfallsslag. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare betalar denna avgift och lämnar till avfall på rätt ställe då behandlingen och mottagningen av ditt avfall ska finansieras av denna avgift.

Att lämna avfall på våra återvinningscentraler för privatpersoner belastar hela avfallskollektivet (alla kommuninvånare) istället för att bekostas av respektive företag.

Välkommen till oss med ditt avfall!

Relaterat innehåll