man och kvinna håller i soppåsar bredvid gröna avfallskärl

Så kan du minska kostnaderna

Tycker du att det bli mindre och mindre kvar i plånboken?Kostnadsökningar som beror på yttre omständigheter, som till exempel höjda räntor eller ökade mat- och elpriser, är svåra att påverka. Därför blir det extra viktigt att se över de delar du faktiskt kan vara med och påverka själv.

Du kan minska dina kostnader i stort och smått. Det effektivaste sättet att minska kostnaden för att bli av med ditt avfall är att se till att det blir mindre avfall redan från början!

Minska mängden avfall

Avfall kostar pengar, i alla led. Det kostar pengar att först köpa saker som du sedan måste betala för att bli av med. För BORAB kostar det pengar att samla in, transportera, lagra och slutligen omhänderta ditt avfall genom återvinning, förbränning eller deponering. Det måste vi enligt lag ta betalt för via avfallstaxan. Genom att hjälpas åt att minska på avfallet så kan vi hålla taxan nere.

Ifrågasätt dina köpvanor

Ju mer du köper desto mer måste du också slänga. Så fundera på hur och vad du konsumerar, och varför?

Ta hjälp med sorteringen

När du ska göra dig av med saker så sortera och lämna på rätt ställe. Vi vet att detta ibland kan kännas lite bökigt, därför vill vi göra det lättare för dig. Våra återvinningscentraler är alltid bemannade med kunnig personal som finns där för att hjälpa dig. Vår digitala sorteringsguide och våra packlistor finns för att underlätta.

Skänk bort och handla begagnat

De flesta av oss lider ingen brist på teknikprylar, heminredning eller kläder. Att bidra till att saker kan användas av någon annan, istället för att det slängs, är mycket mer hållbart än att bara kasta bort prylar du ledsnat på. Mest nytta för plånbok och miljö gör du om du också köper begagnat istället för nytt.

Genom att vi alla hjälps åt att tänka på hur vi konsumerar i vår vardag, genom att vi sorterar vårt avfall och lämnar det till rätt typ av återvinning har vi både miljö och pengar att spara!

 

  • Byt till ett mindre avfallskärl (minsta kärlstorlek 140 liter).
  • Sortera rätt – du ska inte via din taxa betala för att förpackningarna tas omhand.
  • Sortera ut matavfall – det leder till billigare taxa och billigare omhändertagande.
  • Skänk till second hand – då blir det inte en kostsam avfallshantering.
  • Sälj saker som är hela – då kan du få in en slant. Köp färre nya saker.
  • Köp inte saker som är dubbel- eller trippelförpackade – mycket avfall kostar pengar och miljö.
  • Ha en restbuffédag per vecka – det ger mindre matsvinn och mat är dyrt.
  • Köp begagnat.
  • Laga, låna och hyr.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll