Bättre ekonomi med bra sortering

Vi på BORAB ansvarar för insamlingen av kommunalt avfall i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi hjälper er att tömma och hantera avfallet som uppstår i er verksamhet på bästa sätt.

En bra sortering av avfall gynnar inte bara miljön, utan ger även en ekonomisk vinning för ert företag. För att främja materialåtervinning och undvika att avfall som kan återvinnas hamnar fel är renhållningstaxan i våra kommuner miljöstyrd. Brännbart och material som inte återvinns är exempelvis de dyraste sopkärlen att abonnera på, medan kärl för plastförpackningar och pappersförpackningar tillhör de billigaste.

Relaterat innehåll