Rampen med bilar på Edsbyns återvinningscentral

Edsbyns återvinnings­central

På våra återvinningscentraler kan du enkelt sortera ditt avfall och se till att det tas om hand på rätt sätt.

Vill du få färre saker att slänga? Genom att tänka till innan du handlar så kan du se till att det uppstår mindre mängder avfall. Det kan handla om att ta med dig en egen kasse till mataffären, lämna exempelvis kläder och möbler till second hand eller att i möjligaste mån laga det som gått sönder.

 1. Farligt avfall, lösningsmedel, lampor och batterier
 2. Bildskärmar och elektronik
 3. Tryckimpregnerat virke
 4. Brännbart, ej brännbart, deponi och metall
 5. Second hand
 6. Vitvaror, kyl och frys
 7. Förpackningar

Så här packar du bilen – packlista Edsbyns ÅVC

 • Packa gärna ditt släp enligt vår packlista Pdf, 1.5 MB. för att underlätta ditt och andras besök på återvinningscentralen.
 • Om du tar med dig barn till våra återvinningscentraler, måste de hållas under uppsikt. Tempot är tidvis mycket högt och många fordon och människor är i rörelse på en begränsad yta.
 • Undvik att besöka återvinningscentralen under perioder när antalet besökare är större än vanligt.
 • Du som vill lasta av tunga saker behöver ta med egen bärhjälp. Vår personal finns på plast för att hjälpa dig att sortera rätt och hålla ordning och reda, men de får inte hjälpa dig som kund att lasta av tunga saker eftersom det skulle innebära en betydande arbetsmiljörisk.
 • Det råder en hastighetsgräns på 20 km/h, samt rökförbud på hela området.
 • Visa omtanke för varandra och stressa inte.
 • Kom ihåg att det alltid råder rökförbud på våra anläggningar.

I våra hem och i vår vardag finns det många ämnen och material som är farliga om de hanteras på fel sätt. Det kan exempelvis röra sig om olika kemikalier och elektroniska produkter. När du ska slänga bort dessa är det extra viktigt att de avlämnas på rätt ställe. Hos oss på BORAB har vi en separat mottagning för både elektronik och för kemikalier och farliga ämnen. Det är extra viktigt att dessa saker inte hamnar med annan typ av avfall.

Mer information om farligt avfall och elektronik

Vi har analyserat vad det är som slängs i våra containrar för bränbart och konstaterat att endast en tredjedel är sådant som faktiskt ska ligga där. Resten kan återvinnas, återanvändas eller slängas i en annan container. Genom att införa Töm säcken uppmanar vi alla besökare att tömma ur sina säckar, just för att allt ska hamna på rätt plats. Enklast är det om du sorterar avfallet innan du kommer till återvinningscentralen. Då kan du smidigt slänga i rätt container när du sedan kommer till oss.

Sortera, återbruka och återvinn. Tack för att du tömmer säcken!

Mer information om Töm säcken

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 augusti 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll