Tömmer säck med avfall i container på åvc

Sortera avfallet och töm säcken

Sortera ditt avfall och töm ut säcken, lådan eller kartongen med avfall på återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn.

Mängden avfall som eldas upp behöver minska. Ett stort steg i rätt riktning är att sortera ut allt som går att återvinna, så att färre saker hamnar i containrarna för brännbart på våra återvinningscentraler.

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall:

 • Du hjälper till att hålla nere avfallstaxan. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en hållbar framtid genom att färre råvaror behöver användas till nya produkter.

HEMMA: Märk upp olika behållare efter material, som du sedan lägger avfallet i. Då kan du lättare sortera och det går fortare vid ditt besök på återvinningscentralen. Du kan givetvis frakta ditt material i lådor eller säckar, så länge du tömmer ur dem hos oss.

PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN: Töm ut ditt sorterade avfall på rätt plats. Fråga gärna vår personal på plats när du behöver hjälp att sortera! När du tömt säcken/behållaren kan du återanvända den, lämna den till materialåtervinning eller i våra utplacerade säckhållare.

Backlucka med sorterat avfall

Ta hjälp av packlistan som visar i vilken ordning containrarna kommer så att du kan packa bilen på ett smart sätt!

Till sidan med packlistan.

Till din hjälp när du sorterar hemma finns vår sorteringsguide.

På återvinningscentralen svarar vår personal gärna på frågor om hur olika material ska sorteras. Visste du till exempel att även trasiga kläder ska lämnas till Återbrukshuset/Second hand eller i Human Bridge insamlingsbehållare? Då går kläderna till textilåtervinning.

I containern för brännbart slänger du bara det som inte kan återvinnas i någon av de andra containrarna, eller lämnas till second hand/Återbrukshuset. Exempel på brännbart avfall är:

 • mattor
 • trasiga plastmöbler
 • täcken och kuddar
 • cd-skivor
 • VHS- och kasettband

Följande undantag ska fortsatt lämnas i stängda säckar:

 • Asbest/eternit – Slängs i container för asbest
 • Invasiva växtarter (till exempel lupiner och parkslide) – Slängs i container/behållare för invasiva arter
 • Kattsand – slängs i container för deponi/material som ej återvinns.
 • Insamling till Human Brigde och Återbrukshuset/Second hand.

Allt avfall går att sortera! Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Fråga gärna personalen på återvinningscentralen eller kontakta vår kundservice:

Telefon: 0278 – 255 22
E-post: info@borab.se

Ett av målen vi jobbat mot är att mängden grovavfall som eldas upp till energiutvinning ska minska med 25 procent år 2025 jämfört med år 2019 (kg/person). Det innebär mer material till återvinning och återbruk samt minskade koldioxidutsläpp – en stor insats för vår miljö.

Förändringen ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Falun, Gävle, Västerås, Örebro och Jönköping. I Västerås har mängden avfall till förbränning minskat med 50 procent sedan starten i maj 2018!

Avfallstaxan ska täcka alla kostnader för att samla in och hantera avfall från hushållen, inklusive driften av återvinningscentralerna – dessa saker får alltså inte finansieras av något annat än avgiften från hushållen och får inte heller gå med vinst.

Under år 2021 kostade avfallsförbränningen drygt 6 miljoner kronor för hushållen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner och det kommer att bli ännu dyrare. Så genom att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall hjälper du till att hålla avfallstaxan nere.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll