Avgifter för hämtning av avfall och slam i Bollnäs kommun

Du som är kund hos oss betalar en avgift för din fastighets avfallshantering. Du ingår då i BORABs avfallskollektiv, som regleras av den kommunala självkostnadsprincipen. Det betyder att taxan anpassas efter kollektivets utgifter och tillgångar och att avfallshanteringen inte får gå med vinst.

Avfallstaxan i Bollnäs kommun

  • Grundavgiften är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information, kommunikation och utveckling.
  • Hämtningsavgiften påverkas av vilket abonnemang du väljer, storleken och placeringen på ditt avfallskärl och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av ditt mat- och restavfall.

Grundavgift

En fast avgift som alla betalar.

Fastighet för permanentboende

Kostnad (inkl. moms)

En- och tvåfamiljshus

861 kr/år

Hämtningsavgift

Vårat grundabonnemang för boende i en- och tvåfamiljshus innebär att du sorterar ut mat - och restavfall med hämtning varannan vecka. Här framgår hämtningsavgiften för detta abonnemang.

Kärlstorlek

Kostnad (inkl. moms)

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

1 487 kr/år

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

1 913 kr/år

Kärl 370 liter för sorterat restavfall

2 354 kr/år

Behöver du anpassa avfallsabonnemanget?

Kostnader för andra abonnemangsformer samt tilläggsavgifter:

Avfallstaxa Bollnäs kommun 2024 Pdf, 355.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallstaxan beslutas en gång per år av Bollnäs kommunfullmäktige. I syfte att stimulera till mer återvinning och att minska avfallet som går till förbränning är taxan miljöstyrande. Det innebär att avgiften är lägre för abonnemang och tjänster som har en mindre påverkan på miljön eller som är bättre för sophämtarnas arbetsmiljö, jämfört med abonnemang och tjänster som är sämre för miljö och arbetsmiljö.

Avgifter för slamtömning

Vi ansvarar för slamtömningen på uppdrag av Bollnäs kommun. Slamtaxan beslutas varje år av kommunfullmäktige.

slamtömning av brunn med åker i bakgrunden

Avgifter slamtömning, 2024

Typ av anläggning

Kostnad

inkl. moms

Slamavskiljare med WC tillkopplad

<= 1 m³

1 093 kr

1,1 – 2 m³

1 454 kr

2,1 – 4 m³

1 683 kr

4,1 – 6 m³

2 305 kr

6,1 – 9 m³

3 230 kr

> 9 m³

4 016 kr

Sluten tank

<=3 m³

1 674 kr

3,1 – 6 m³

2 624 kr

6,1 – 9 m³

3 676 kr

> 9 m³

4 466 kr

Tillägg

Tillägg extratömning inom 7 arbetsdagar

361 kr

Tillägg akut extratömning inom 24 timmar

2 656 kr

Tillägg per m³

664 kr

Tillägg för varje 10 m slang över 20 m

160 kr

Tillägg timdebitering

651 kr

Bomkörning

Ej beretts tillfälle att utföra uppdraget

1 220 kr

Övrigt

Kombibil - anges per timme

1 363 kr


 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll