Avgifter för hämtning av avfall och slam i Ovanåkers kommun

Du som är kund hos oss betalar en avgift för din fastighets avfallshantering. Du ingår då i BORABs avfallskollektiv, som regleras av den kommunala självkostnadsprincipen. Det betyder att taxan anpassas efter kollektivets utgifter och tillgångar och att avfallshanteringen inte får gå med vinst.

Avfallstaxan i Ovanåkers kommun

  • Grundavgiften är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information, kommunikation och utveckling.
  • Hämtningsavgiften påverkas av vilket abonnemang du väljer, storleken och placeringen på ditt avfallskärl och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av ditt mat- och restavfall.

Grundavgift

En fast årsavgift som alla betalar.

Fastighet för permanentboende

Kostnad inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

850 kr/år

Hämtningsavgift

Det vanligaste abonnemanget för boende i en- och tvåfamiljshus heter "Källsorterat" och innebär att du sorterar ut mat - och restavfall med hämtning varannan vecka. Här framgår hämtningsavgiften för detta abonnemang:


Kärlstorlek

Kostnad inkl. moms

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

1 438 kr/år

Kärl 240 liter för sorterat restavfall

1 802 kr/år

Kärl 370 liter för sorterat restavfall

2 418 kr/år

Behöver du anpassa ditt avfallsabonnemang?

Kostnader för andra abonnemangsformer samt tilläggsavgifter:

Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2022 Pdf, 203.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxan beslutas en gång per år av Ovanåkers kommunfullmäktige. I syfte att stimulera till mer återvinning och att minska avfallet som går till förbränning är avfallstaxan miljöstyrande. Det innebär att avgiften är lägre för abonnemang och tjänster som har en mindre påverkan på miljön eller som är bättre för sophämtarnas arbetsmiljö, jämfört med abonnemang och tjänster som är sämre för miljö och arbetsmiljö.

Avgifter för slamtömning

Vi ansvarar för slamtömningen på uppdrag av Ovanåkers kommun. Slamtaxan beslutas varje år av kommunfullmäktige.

slamtömning framför en åker

Följande avgifter gäller för år 2022:​

Typ av anläggning

Kostnad

inkl. moms

Slamavskiljare med WC tillkopplad

<= 1 m³

891,25 kr

1,1 – 2 m³

1 235 kr

2,1 – 4 m³

1 722,50 kr

4,1 – 6 m³

2 345 kr

6,1 – 9 m³

3 315 kr

> 9 m³

3 743,75 kr

Sluten tank

<=3 m³

1 456,25 kr

3,1 – 6 m³

2 406,25 kr

6,1 – 9 m³

4 475 kr

> 9 m³

4 768,75 kr

Tillägg

Tillägg extratömning inom 7 arbetsdagar

296,25 kr

Tillägg akut extratömning inom 24 timmar

2 200 kr

Tillägg per m³

576,25 kr

Tillägg för varje 10 m slang över 20 m

132,50 kr

Tillägg timdebitering

540 kr

Bomkörning

Ej beretts tillfälle att utföra uppdraget

1 011,25 kr

Övrigt

Kombibil - anges per timme

1 128,75 kr


 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2022

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll