Flera olika symboler för olika avfallstyper

Olika typer av avfall

Vet du om att det egentligen bara är en liten del av allt ditt avfall som behöver eldas upp? Här berättar vi om olika avfallstyper och var du lämnar dem.

Matavfall

symbol för matavfall

Exempel:

 • Skal
 • Bröd
 • Gamla matrester
 • Pasta, ris, potatis
 • Hushållspapper
 • Ofärgade servetter
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Kött, korv, fisk och liknande
 • Kött- fisk- och ­kycklingben
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar

Tänk på

Ta bort plast och andra förpackningar runt matavfallet innan du lägger det i matavfallspåsen.

Vad händer sedan?

Matavfallet transporteras till Ekogas och genomgår en biologisk behandling för att omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen kan man bland annat köra bilar och bussar på och biogödslet går tillbaka till jord och mark.

Läs mer på Ekogas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restavfall

Ikon restavfall

Exempel:

 • Dammsugarpåsar
 • Fimpar och snus
 • Servetter
 • Blöjor
 • Bindor
 • Tandborstar
 • Fotografier
 • Disktrasor och diskborstar

Tänk på

I soppåsen och gröna sopkärlet slänger du brännbart material som återstår när allt annat är utsorterat. Här ska du aldrig lägga keramik och porslin, farligt avfall, batterier, lampor eller annat elavfall.

Vad händer sedan?

Restavfallet transporteras till Sävstaås avfallsanläggning gär det finfördelas i en avfallskvarn. Efter det transporteras det till Bollnäs Energis värmeverk och blir fjärrvärme och energi.

Grovavfall

Ikon grovavfall

Grovavfall är avfall som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan lämnas till vår återvinningscentral i Edsbyn (kontakta personal på plats) eller på Sävstaås avfallsanläggning i Bollnäs (företag ska INTE använda återvinningscentralen för privatpersoner).

Kategorier av grovavfall

 • Brännbart - ex. möbler av blandade material såsom stolar av trä och tyg, dynor, mattor, skumgummi, plastartiklar, husgeråd, leksaker, sportsaker, takpapp, plaströr, byggfrigolit, tapeter.

 • Soffor, sängar, fåtöljer - det brännbara materialet förädlas till bränsle och energin utvinns i Bollnäs Energis värmeverk. Metallerna går till återvinning.

 • Metaller - skickas till materialåtervinning. Exempel på metallskrot är cyklar, bildelar av metall, möbler, kastruller, bakplåtar, stekpannor, gräsklippare utan olja m.m.

 • Material som ej återvinns/deponi - ex. isolering och kattsand.

 • Kompost - ex. gräs, ogräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar och kvistar som uppkommer vid normal skötsel av trädgården. Grova grenar lägger du i behållaren för rent trä.

 • Trä - ex. spillvirke, brädor och plank – både målade och omålade (lite spik i går bra), trasiga lastpallar, ris från trädgården, spånskivor, trasiga trämöbler – t.ex. bord, stolar, bokhyllor, byråer och köksskåp (med skruvar och mindre beslag går bra). Trämöbler med glaspartier lämnar du i containern för Plangas, har den belysning lämnar du den som Elektronik.

 • Tryckimpregnerat trä - klassat som farligt avfall och går till en särskild förbränningsanläggning med rätt reningssystem.

 • Däck - Lämna in på Sävstaås avfallsanläggning eller hos en däckverkstad. Däck innehåller ofta bl a cancerframkallande högaromatiska oljor. Gummiråvaran från uttjänta däck återvinns huvudsakligen genom att däcken mals till pulver eller granulat. Den används sedan i t ex isoleringsmaterial, fyllnadsmedel i färg- och takbeläggningar, golvmattor och golvplattor i allmänna miljöer, vägbeläggningar och fötter för trafikskyltar.
 • Sten, betong, cement m.m. - ex. sten, oarmerad betong, cement, kakel, porslin (ej sanitetsporslin), tegel och tegelpannor kan lämnas in på Bollnäs återvinningscentral. Materialet kan bland annat återanvändas som fyllnad vid uppbyggnad av interna vägbyggen.

 • Planglas - Fönster och spegelglas m.m. På Sävstaås avfallsanläggning kan du slänga speglar, bilrutor, glasskivor, fönster med och utan karm och dricksglas. Materialet som lämnas in återvinns till ny produkt.
 • Gips - Hela och halva skivor av gips samt gipsbitar tas emot på Sävstaås avfallsanläggning. Gipset ska vara fritt från: reglar, kakel, plast, isolering och elkablar. Materialet som lämnas in återvinns till ny produkt.
 • Kakel, tegel, betong, cement, porslin, toalett, handfat - Tas emot på Sävstaås avfallsanläggning och återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten m.m.

Farligt avfall

Ikon farligt avfall

Exempel:

 • Oljeavfall: Spillolja från t ex bilar och gräsklippare, oljefilter
 • Lösningsmedel: Förtunning, lacknafta
 • Färg- och lackavfall: Alla typer av färgrester
 • Limavfall: Limrester
 • Surt eller alkaliskt: Saltsyra, kaustiksoda
 • Avfall som innehåller kadmium: Laddningsbara småbatterier
 • Avfall som innehåller kvicksilver: Lysrör, termometrar, småbatterier
 • Annat tungmetallhaltigt avfall: Fotokemikalier, bilbatterier
 • Avfall som innehåller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall: Insektsgifter, ogräsbekämpningsmedel
 • Laboratorieavfall
 • Nagellack
 • Sminkprodukter
 • Sprayburkar, ex. hårspray och spraygrädde
 • Asbest: Finns i byggmaterial som t.ex. isoleringsmaterial och eternitplattor (mer info nedan).

Företag har rapporteringsskyldighet

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall har rapporteringsskyldighet till Avfallsregistret; en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida.

Kraven på rapportering gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall (inkl. el-avfall). Det som ska rapporteras är bl.a. avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör och mottagare.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så lämnar du farligt avfall

 • Lämna farligt avfall i originalförpackningen. Om det lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.
 • Tänk på att inte blanda olika medel – lämna in dem var för sig. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Detta är viktigt för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att de personer som ska handskas med avfallet inte ska utsättas för onödiga risker.
 • Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall. Även om burken eller flaskan är helt tom och torr ska den lämnas som farligt avfall.

Läkemedel

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt. Apoteken tar emot överblivna eller gamla mediciner. Kvicksilvertermometrar ska lämnas till återvinningscentralen. Sprutor och kanyler stoppas i en särskild behållare som finns att hämta på apotek. När den är full lämnas behållaren tillbaka till apoteket.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan medicin som spolas ned i toaletten rinner rakt ut i våra vattendrag.

Målarfärg, lim och lack

Målarfärg, lim och lack innehåller lösningsmedel och andra ämnen som kan skada miljön. Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande ska lämnas in på återvinningscentralen. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas där, även om färgen är vattenlöslig. Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller. Om burken är urskrapad och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

Tänk på att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Asbest

Byggmaterial som t.ex. isoleringsmaterial och eternitplattor innehåller asbest. Även om avfallet bara delvis innehåller asbest så måste allt avfall behandlas som asbest. Asbest kan du lämna in på Sävstaås avfallsanläggning.

Asbest är hälsovådligt. Asbestfibrer som inandas kan utvecklas till dammlunga eller lungcancer. Avlägsnande av asbest ur en byggnad kräver därför professionell asbestsanering. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i lungorna och vidare in i kroppen. Eftersom fibrerna är tunna och lätta kan de sväva omkring i luften i flera dygn.

För din säkerhet

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga läser om riskerna att hantera asbest. Se Arbetsmiljöverkets sida om asbest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elavfall

Ikon elavfall
 • Vitvaror - främst disk- och tvättmaskiner samt spisar. 
 • Kyl och frys
 • Ljuskällor
 • Batterier

Elprodukter är sådana som behöver elektrisk ström, antingen från vägguttag eller från batterier. De innehåller ämnen som är skadliga för miljön och människan.

Du ansvarar för att lämna ditt elavfall till återvinning när en elprodukt är förbrukad. Inlämnade produkter återanvänds, behandlas eller återvinns. Tänk på att hela produkten ska lämnas in. Om produkten innehåller lösa batterier ska du plocka ur dem och lägga dem i batteriinsamlingen. Om batteriet är inbyggt sorterar du hela produkten som elavfall.

Film: Så funkar återvinningen av elavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förpackningar och tidningar

symbol för förpackningar
Symbol för pappersförpackning
symbol för tidningar

Alla tidningar och trycksaker samt förpackningar av glas, metall, plast och papper ska sorteras ut och lämnas vid en återvinningsstation. Återvinningsstationerna sköts av den rikstäckande organisationen Förpackningsinsamlingen (FTI). De brukar vara placerade i närheten av butiker eller på andra platser som är lätttillgängliga.

Om du har synpunkter, frågor eller funderingar kring någon återvinningsstation vänder du dig till FTI på telefonnummer 0200-88 11 03, eller deras hemsida. Där finns även en sorteringsguide för förpackningar.

Förpackningsinsamlingen www.ftiab.se Länk till annan webbplats.

Exempel:

 • Tidningar/returpapper - Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer, pocketböcker, kuvert, vykort och skriv/ritpapper. Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block, de avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

  Sorteras inte som tidning/returpapper:
  Post-it lappar slängs som hushållsavfall/brännbart. Omslags-, present- och julklappspapper, pappersförpackningar (kartonger och påsar) lägger du i behållaren för pappersförpackningar.

 • Plastförpackningar - Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt).

  Sortera inte som plastförpackning:
  Videokassetter, plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning lämnas som grovsopor. Plastflaskor med pant lämnas i butikernas pantsystem. Plastfickor och mappar läggs bland de vanliga hushållssoporna. Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar, de är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.

 • Pappersförpackningar - Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, bärkassar, presentpapper, wellådor till ex. TV och dator, omslag till bokklubbsböcker.

  Sortera inte som pappersförpackning:
  Kuvert slänger du som hushållsavfall. Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skrivpapper lägger du i behållaren för tidningar.

 • Metallförpackningar - Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, penseltorra (dvs. torra och urskrapade) målarburkar.

  Sortera inte som metallförpackning:
  Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel lämnas som farligt avfall. Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper sorteras efter det materialet som det är mest av. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor. Elektronik och elartiklar samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butiker.

 • Glasförpackningar - Glasflaskor och glasburkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

  Sortera inte som glasförpackning: 33 och 50-centiliters dryckesflaskor lämnas mot pant i mataffären. Porslin, keramik och andra produkter som inte är förpackningar slängs som grovsopor på Bollnäs återvinningscentral i container för porslin och keramik. Glödlampor samlas in tillsammans med elektronikavfall.

Pant

På våra återvinningscentraler kan du lämna pant genom vårat samarbete med Returpack. Vi tar emot burk och PET-flaskor med svenskt pantmärke, importerade burkar och även tillplattade burkar och PET-flaskor.

Det ska vara sorterade och lämnas i de blå tunnorna som vi har uppmärkta för pant. För varje insamlad säck skänks 200 kr till Naturskyddsföreningen och deras arbete för haven.

Information om Naturskyddsföreningens arbete för haven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2022

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll