Sävstaås avfalls­anläggning

Mottagningsavgifter 2024

Pris per ton om inte annat anges.

Vara

Pris exkl. moms

Asbest

2 308 kr

Asfalt (ej tjärbunden)

100 kr

Aska

1 066 kr

Betong (armerad)

361 kr

Betong (oarmerad)

241 kr

Betongstycken

542 kr

Brännbart grovavfall

1 130 kr

Byggavfall osorterat

2212 kr

Ej brännbart grovavfall

2 212 kr

Färgburkar

5 500 kr

Gips

1 479 kr

Impregnerat trä

3 270 kr

Kreosotstolp

4 087 kr

Kyldiskar (styck)

1 282 kr

Mat- och frityrfett (liter)

10 kr

Oljehaltigt slam

1 800 kr

Planglas

1 357 kr

Spillolja (fat)

392 kr

Spillolja (liter)

6 kr

Sten

100 kr

Stubbar

1 144 kr

Träavfall, sorterat

164 krExtra sorteringsavgift

2 212 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll