Sävstaås avfalls­anläggning

Mottagningsavgifter 2023

Pris per ton om inte annat anges.

Vara

Pris exkl. moms

Asbest

1 956 kr

Asfalt (ej tjärbunden)

100 kr

Aska

1 013 kr

Betong (armerad)

343 kr

Betong (oarmerad)

229 kr

Betongstycken

515 kr

Brännbart grovavfall

1 089 kr

Byggavfall osorterat

1 875 kr

Ej brännbart grovavfall

1 875 kr

Färgburkar

4 995 kr

Gips

1 406 kr

Impregnerat trä

3 108 kr

Kreosotstolp

3 885 kr

Kyldiskar (styck)

1 219 kr

Mat- och frityrfett (liter)

10 kr

Oljehaltigt slam

1 682 kr

Planglas

1 290 kr

Spillolja (fat)

373 kr

Spillolja (liter)

6 kr

Sten

100 kr

Stubbar

1 087 kr

Träavfall, sorterat

164 krExtra sorteringsavgift

1 875 kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 januari 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll