man klipper blommande träd

Hämtning av trädgårdsavfall

Vi erbjuder ett abonnemang för dig som vill ha regelbunden
hämtning av trädgårdsavfall. Du lägger löv, gräs, grenar, kvistar, växter, blommor och fallfrukt i ett särskilt kärl för trädgårdsavfall, som vi sedan tömmer varannan vecka.

Tjänsten finns tillgänglig under perioden maj till oktober och kan bokas av både permanent­- och fritidshushåll. I abonnemanget ingår ett 370 liters avfallskärl.

Blir till näringsrik jord

Avfallet i ditt trädgårdskärl går direkt till en anläggning som gör ny jord av det. Det är väldigt viktigt att du bara lägger biolo­giskt nedbrytbara produkter i kärlet. Om exempelvis plast eller metall följer med så riskerar den nya jorden att bli förorenad.

Inget matavfall bland trädgårdsavfallet

Trädgårdsavfall och matavfall är två olika material som blir helt olika slut­produkter. Matavfallet blir till gas och restprodukten från gastillverkningen blir ett utmärk gödsel. Trädgårdsavfallet är i stället perfekt att använda för att skapa ny jord. Därför är det viktigt att du lägger matavfall och trädgårdsavfall i olika insamlingskärl.

Begränsning i vikt

Kärlet får inte vara för tungt vid tömning. Behållares vikt eller dragmotstånd får inte vara större än att den lätt kan förflyttas och att krav på god arbetsmiljö uppfylls för våra chaufförer. Detta är särskilt viktigt under säsong med fallfrukt då detta material riskerar att bli väldigt tungt.

Har du mycket fallfrukt kan du tänka på att dela upp det rimligt mellan tömningar eller åka med viss del till våra återvinningscentraler. Det går alltså inte att säga en specifik vikt, utan det beror även på omständigheterna i övrigt (underlag, lutning och liknande).

  • Löv
  • Kvistar och grenar
  • Gräs
  • Blommor och växter
  • Fallfrukt (mindre mängder. Du med större mängder är välkommen till våra återvin­ningscentraler med detta).

  • Matavfall ­- alla typer av matrester och övrigt avfall från köksarbetet, till exempel kaffe­sump och skalrester.
  • Invasiva växter och växtdelar - dessa lämnas väl tillslutna i dubbla säckar till speciell behållare på återvinningscentralen.

Intresserad?

Teckna abonnemanget genom att kontakta vår kundtjänst:

Tel. 0278-­255 22
E-post: info@borab.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll