barn vid sopkärl

Abonnemang för sophämtning

Vi ansvarar för att ditt hushållsavfall samlas in och hanteras på rätt sätt. Som fastighetsägare i våra kommuner behöver du därför ha ett abonnemang för sophämtning hos oss.

Som fastighetsägare för fritidshus kan du välja mellan följande sophämtningsabonnemang. Du kan välja mellan att ha sophämtning under sommarperioden (maj - september) eller helårshämtning om vägen är farbar även under vinterhalvåret. Sophämtning sker på en bestämd vardag varannan vecka, om inget annat anges.

Grundabonnemang

Vårat grundabonnemang innebär att du har två kärl - ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall.

Matavfallet återvinns och blir till fossilfri biogas och näringsrik biogödsel till åkermark.
Restavfallet, det vill säga det som blir över när du sorterat ut allt annat. Eldas av Bollnäs Energi och blir till fjärrvärme och el.

Från och med januari 2024 är det obligatoriskt för alla svenska hushåll att samla in sitt matavfall.

Varmkompost

Detta abonnemang passar dig som har en varmkompost för matavfall som komplement till ett grönt kärl för hushållssopor. Läs mer under rubriken "Varmkompost" nedan.

Abonnemang med dispens komposterings­taxa

Abonnemanget för dig som källsorterar i princip allt och därmed ger uppkomst till väldigt lite avfall. Sophämtning sker endast fyra gånger/år, med möjlighet att beställa extra tömning mot avgift. För detta abonnemang behöver du ha en varmkompost för matavfall. Läs mer under "Varmkompost" nedan.

avfallskärl i olika storlekar uppradade

Tre valbara storlekar

 • 140 liter - standard
 • 240 liter
 • 370 liter

I det gröna kärlet lägger du bara det som blir kvar när du sorterat ditt avfall, det vi kallar "brännbart restavfall".

Alla förpackningar, tidningar och övrigt returpapper sorterar du ut och lämnar vid en förpackningsstation

Grovavfall och farligt avfall lämnar du till våra återvinningscentraler.

Exempel på brännbart restavfall

 • trasiga skor
 • dammsugarpåsar
 • disktrasor/diskborstar
 • fimpar/snus
 • blöjor/bindor
 • fotografier
 • hygienartiklar (t.ex. tops, tandborste, bomullspads)

Dela kärl

Du kan dela på ett grönt kärl med en eller flera grannar. Ju bättre ni sorterar och ju mindre ni slänger – desto billigare blir det! Bra för miljön och bra för er. Tänk på att ni som delar behöver ha samma typ av hämtningsabonnemang.

Anmäl gemensamt kärl.

Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Den är speciellt utvecklad för organiskt avfall, för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall.

I det bruna kärlet lägger du allt som du kan tänka dig att äta, och lite till. Matavfallet ska vara fritt från plast, metall och andra föroreningar.

Matavfallet lägger du i bruna papperspåsar avsedda för matavfall. För dig som har ett avfallsabonnemang registrerat hos oss ingår matavfallspåsarna i abonnemanget och kostar inget extra.

Exempel på matavfall

 • Rester av kött, fisk, skaldjur
 • Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter
 • Hushållspapper, servetter
 • Kattmat, hundmat

Det bruna kärlet töms samtidigt som det gröna för restavfall. Sopbilarna är så kallade tvåfacksbilar, med skilda fack för matavfall och restavfall. Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra.

Matavfallet - en viktig resurs

Ditt matavfall blir en viktig resurs i form av biogas och biogödsel. Läs mer här:

Minsta smula räknas - samlad information om matavfallsinsamlingen

Att kompostera hushållsavfall hemma är ett bra sätt att minska mängden avfall. Du som väljer att kompostera matavfallet behöver ansöka om tillstånd för varmkompost hos din kommun.

Din kommun kan även ge information om hur komposten ska skötas för att inte skapa olägenhet, exempelvis genom dålig lukt.

Bollnäs kommun - ansökan kompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun - ansökan kompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta kan du kompostera

 • Frukt- och grönsaksrester.
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar.
 • Hushållspapper, äggkartonger.
 • Matavfall som ex. potatis, spagetti, äggskal, fisk och kött.
varmkompost i trädgård

Här kan du upprätta eller avsluta abonnemang.

Anmäl ny kund eller ägarbyte

Om din fastighet inte kommer att användas kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. För att ett uppehåll ska godkännas krävs att fastighet inte nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentboende och under hela hämtningssäsongen för fritidshus. Meddelandet ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus.

Uppehållet gäller i max ett år och en period.

Anmäl uppehåll i sophämtningen

Som kund betalar du renhållningsavgift till oss, kallad avfallstaxa. Den består av en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften ska täcka kostnaderna för våra bemannade återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information och administration. Den fasta avgiften är olika för villor, fritidshus, flerbostadshus och verksamheter.

Den rörliga avgiften ska bekosta hämtning och behandling av ditt hushållsavfall. Den rörliga avgiften varierar beroende på vilket sophämtningsabonnemang du valt samt storleken på ditt gröna kärl.

Renhållningsavgift Bollnäs kommun

Renhållningsavgift Ovanåkers kommun

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om exempelvis abonnemangsformer, kärlstorlekar och renhålllningsavgiften.

Kundtjänst

Telefon: 0278-255 22
E-post: info@borab.se

Telefontid vardagar kl. 07.30-15.30
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll