Flera olika symboler för olika avfallstyper

Olika typer av avfall

Vet du om att det egentligen bara är en liten del av allt ditt avfall som behöver eldas upp? Här berättar vi om olika avfallstyper och var du lämnar dem.

Matavfall

symbol för matavfall

Exempel:

 • Skal
 • Bröd
 • Gamla matrester
 • Pasta, ris, potatis
 • Hushållspapper
 • Ofärgade servetter
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Kött, korv, fisk och liknande
 • Kött- fisk- och ­kycklingben
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar

Tänk på

Ta bort plast och andra förpackningar runt matavfallet innan du lägger det i matavfallspåsen.

Vad händer sedan?

Matavfallet transporteras till Ekogas och genomgår där en biologisk behandling för att omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen kan man bland annat köra bilar och bussar på och biogödslet går tillbaka till jord och mark.

Mer information om matavfallsinsamlingen

Ekogas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restavfall

symbol för restavfall

Exempel:

 • Dammsugarpåsar
 • Fimpar och snus
 • Servetter
 • Blöjor
 • Bindor
 • Tandborstar
 • Fotografier
 • Disktrasor och diskborstar

Tänk på

I soppåsen och gröna sopkärlet slänger du brännbart material som återstår när allt annat är utsorterat. Här ska du aldrig lägga keramik och porslin, farligt avfall, batterier, lampor eller annat elavfall.

Vad händer sedan?

Restavfallet transporteras till Sävstaås avfallsanläggning gär det finfördelas i en avfallskvarn. Efter det transporteras det till Bollnäs Energis värmeverk och blir fjärrvärme och energi.

Grovavfall

symbol för grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan lämnas till våra återvinningscentraler. Du som inte har möjlighet att åka till våra återvinningscentraler kan beställa grovsopshämtning mot en avgift.

Kategorier av grovavfall

 • Brännbart - ex. möbler av blandade material såsom stolar av trä och tyg, dynor, mattor, skumgummi, plastartiklar, husgeråd, leksaker, sportsaker, takpapp, plaströr, byggfrigolit, tapeter.

 • Soffor, sängar, fåtöljer - det brännbara materialet förädlas till bränsle och energin utvinns i Bollnäs Energis värmeverk. Metallerna går till återvinning.

 • Metaller - skickas till materialåtervinning. Exempel på metallskrot är cyklar, bildelar av metall, möbler, kastruller, bakplåtar, stekpannor, gräsklippare utan olja m.m.

 • Material som ej återvinns/deponi - ex. isolering och kattsand.

 • Kompost - ex. gräs, ogräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar och kvistar som uppkommer vid normal skötsel av trädgården. Grova grenar lägger du i behållaren för rent trä.

 • Trä - ex. spillvirke, brädor och plank – både målade och omålade (lite spik i går bra), trasiga lastpallar, ris från trädgården, spånskivor, trasiga trämöbler – t.ex. bord, stolar, bokhyllor, byråer och köksskåp (med skruvar och mindre beslag går bra). Trämöbler med glaspartier lämnar du i containern för Plangas, har den belysning lämnar du den som Elektronik. Hela trämöbler kan du lämna i Återbrukshuset.

 • Tryckimpregnerat trä - klassat som farligt avfall och går till en särskild förbränningsanläggning med rätt reningssystem.

 • Däck - Lämna in på Bollnäs ÅVC eller hos en däckverkstad. Däck innehåller ofta bl a cancerframkallande högaromatiska oljor. Gummiråvaran från uttjänta däck återvinns huvudsakligen genom att däcken mals till pulver eller granulat. Den används sedan i t ex isoleringsmaterial, fyllnadsmedel i färg- och takbeläggningar, golvmattor och golvplattor i allmänna miljöer, vägbeläggningar och fötter för trafikskyltar.
 • Sten, betong, cement m.m. - ex. sten, oarmerad betong, cement, kakel, porslin (ej sanitetsporslin), tegel och tegelpannor kan lämnas in på Bollnäs återvinningscentral. Materialet kan bland annat återanvändas som fyllnad vid uppbyggnad av interna vägbyggen.

 • Planglas - Fönster och spegelglas m.m. På Bollnäs återvinningscentral kan du slänga speglar, bilrutor, glasskivor, fönster med och utan karm och dricksglas. Materialet som lämnas in återvinns till ny produkt.
 • Gips - Hela och halva skivor av gips samt gipsbitar tas emot på Bollnäs återvinningscentral. Gipset ska vara fritt från: reglar, kakel, plast, isolering och elkablar. Materialet som lämnas in återvinns till ny produkt.
 • Kakel, tegel, betong, cement, porslin, toalett, handfat - Tas emot på Bollnäs återvnningscentral och återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten m.m.

Farligt avfall

symbol för farligt avfall

Exempel:

 • Oljeavfall: Spillolja från t ex bilar och gräsklippare, oljefilter
 • Lösningsmedel: Förtunning, lacknafta
 • Färg- och lackavfall: Alla typer av färgrester
 • Limavfall: Limrester
 • Surt eller alkaliskt: Saltsyra, kaustiksoda
 • Avfall som innehåller kadmium: Laddningsbara småbatterier
 • Avfall som innehåller kvicksilver: Lysrör, termometrar, småbatterier
 • Annat tungmetallhaltigt avfall: Fotokemikalier, bilbatterier
 • Avfall som innehåller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall: Insektsgifter, ogräsbekämpningsmedel
 • Laboratorieavfall
 • Nagellack
 • Sminkprodukter
 • Sprayburkar, ex. hårspray och spraygrädde
 • Asbest: Finns i byggmaterial som t.ex. isoleringsmaterial och eternitplattor (mer info nedan).

Så här lämnar du farligt avfall

 • Lämna farligt avfall i originalförpackningen på återvinningscentralen. Om det lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.
 • Tänk på att inte blanda olika medel – lämna in dem var för sig. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Detta är viktigt för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att de personer som ska handskas med avfallet inte ska utsättas för onödiga risker.
 • Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till återvinningscentralen. Även om burken eller flaskan är helt tom och torr ska den lämnas som farligt avfall.


Läkemedel

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt. Apoteken tar emot överblivna eller gamla mediciner. Kvicksilvertermometrar ska lämnas till återvinningscentralen. Sprutor och kanyler stoppas i en särskild behållare som finns att hämta på apotek. När den är full lämnas behållaren tillbaka till apoteket.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan medicin som spolas ned i toaletten rinner rakt ut i våra vattendrag.

Målarfärg, lim och lack

Målarfärg, lim och lack innehåller lösningsmedel och andra ämnen som kan skada miljön. Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande ska lämnas in på återvinningscentralen. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas där, även om färgen är vattenlöslig. Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller. Om burken är urskrapad och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

Tänk på att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Asbest

Byggmaterial som t.ex. isoleringsmaterial och eternitplattor innehåller asbest. Även om avfallet bara delvis innehåller asbest så måste allt avfall behandlas som asbest. Asbest kan du som privatperson lämna in på Bollnäs återvinningscentral.

Asbest är hälsovådligt. Asbestfibrer som inandas kan utvecklas till dammlunga eller lungcancer. Avlägsnande av asbest ur en byggnad kräver därför professionell asbestsanering. Du ska aldrig försöka göra det själv. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i lungorna och vidare in i kroppen. Eftersom fibrerna är tunna och lätta kan de sväva omkring i luften i flera dygn.

För din säkerhet

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga läser om riskerna att hantera asbest. Det kan du läsa om på Arbetsmiljöverkets sida om asbest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är du företagare så tänk på att följa bestämmelserna i Avfallsförordningen SFS 2011:927.

Elavfall

Symbol för elavfall
 • Vitvaror - främst disk- och tvättmaskiner samt spisar. 
 • Kyl och frys
 • Ljuskällor
 • Batterier

Elprodukter är sådana som behöver elektrisk ström, antingen från vägguttag eller från batterier. De innehåller ämnen som är skadliga för miljön och människan.

Som konsument har du ansvar för att lämna ditt elavfall till återvinning när en elprodukt är förbrukad. Du kan lämna ditt elavfall på återvinningscentralen. Du som bor i lägenhet kan lämna det i miljörummet, om det finns en särskilt anvisad yta för elavfall.

Inlämnade produkter återanvänds, behandlas eller återvinns. Tänk på att hela produkten ska lämnas in. Om produkten innehåller lösa batterier ska du plocka ur dem och lägga dem i batteriinsamlingen. Om batteriet är inbyggt sorterar du hela produkten som elavfall.

Film: Så funkar återvinningen av elavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in gamla mobiler och andra uttjänta elprylar till återvinningscentralen eller till butiker som säljer nya produkter av samma sort. Butikerna har ett producentansvar som innebär att de måste kunna ta hand om din uttjänta produkt när du köper en ny.

Förpackningar, tidningar, kläder och batterier

Skylt pappersförpackningar 
Plastforpackningar
Skylt metallförpackningar
xx
Symbol glasförpackningar
Skylt ofärgade glasförpackningar
Skylt textil
Skylt batterier

Alla tidningar och trycksaker samt förpackningar av glas, metall, plast och papper ska sorteras ut och lämnas vid en förpackningsstation (f.d. återvinningsstation). Du kan även lämna batterier och textiler.

Förpackningsstationerna (f.d. återvinningsstationerna) ägs och sköts av oss på Borab från januari 2024. De brukar vara placerade i närheten av butiker eller på andra platser som är lätttillgängliga.

sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du t.ex. var din närmaste station finns eller så kan du felanmäla om behållarna är fulla och behöver tömmas eller städas. Du kan även ringa våran kundtjänst på 0278-255 22.

Exempel:

 • Tidningar/returpapper - Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer, pocketböcker, kuvert, vykort och skriv/ritpapper. Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block, de avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

  Sorteras inte som tidning/returpapper:
  Post-it lappar slängs som hushållsavfall/brännbart. Omslags-, present- och julklappspapper, pappersförpackningar (kartonger och påsar) lägger du i behållaren för pappersförpackningar.

 • Plastförpackningar - Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt).

  Sortera inte som plastförpackning:
  Videokassetter, plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning lämnas som grovsopor. Plastflaskor med pant lämnas i butikernas pantsystem. Plastfickor och mappar läggs bland de vanliga hushållssoporna. Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar, de är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.

 • Pappersförpackningar - Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, bärkassar, presentpapper, wellådor till ex. TV och dator, omslag till bokklubbsböcker.

  Sortera inte som pappersförpackning:
  Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kuvert och skrivpapper lägger du i behållaren för tidningar.

 • Metallförpackningar - Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, penseltorra (dvs. torra och urskrapade) målarburkar.

  Sortera inte som metallförpackning:
  Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel lämnas som farligt avfall. Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper sorteras efter det materialet som det är mest av. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor. Elektronik och elartiklar samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butiker.

 • Glasförpackningar - Glasflaskor och glasburkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

  Sortera inte som glasförpackning: 33 och 50-centiliters dryckesflaskor lämnas mot pant i mataffären. Porslin, keramik och andra produkter som inte är förpackningar slängs som grovsopor på Bollnäs återvinningscentral i container för porslin och keramik. Glödlampor samlas in tillsammans med elektronikavfall.

Pant

På våra återvinningscentraler kan du lämna pant genom vårat samarbete med Returpack. Vi tar emot burk och PET-flaskor med svenskt pantmärke, importerade burkar och även tillplattade burkar och PET-flaskor.

Det ska vara sorterade och lämnas i de blå tunnorna som vi har uppmärkta för pant. För varje insamlad säck skänks 200 kr till Naturskyddsföreningen och deras arbete för haven.

Information om Naturskyddsföreningens arbete för haven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll