en latrintunna vid vägkant

Latrin

Du som vill lämna latrinkärl till kommunalt omhändertagande måste använda godkända behållare av engångstyp. Behållare finns att köpa på Bollnäs och Edsbyns återvinningscentraler.

Våra godkända engångsbehållare

  • Rymmer max 15 kg.
  • Ska inte kompletteras med säck.
  • Måste tillslutas ordentligt innan avlämning.
  • Hämtas efter beställning till kundtjänst.

Hämtning ingår

I kostnaden ingår hämtning av kärlet – vi tar inte emot latrinkärl på återvinningscentralerna.

Ställ ut latrinkärlet där kärlet för restavfall brukar ställas inför tömning. Kontakta därefter vår kundtjänst för att beställa hämtning.

Kostnad

Aktuell kostnad för att köpa och få latrinkärl hämtat framgår i avfallstaxan för respektive kommun.

Kontakt Kundtjänst

Telefon 0278-255 22

E-post info@borab.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll